Кризата с намирането на качествени служители се задълбочава. Безспорен е

Кризата с намирането на качествени служители се задълбочава. Безспорен е ...

Как се справя транспортната фирма Сев Тол с намирането на кадри?.


Кризата с намирането на качествени служители се задълбочава. Безспорен е и фактът, че за по-голяма част от тях е важен и специфичният набор от умения, които потенциалният кандидат трябва да притежава (начин на мислене, начин на изразяване, какви са неговите занимания и интереси). По какви начини се справят с трудностите работодателите при намирането на служители, попитахме HR- и и мениджъри на водещи компании.


- Къде намирате трудности при наемането и намирането на качествени служители?
- В последните години отрицателните демографски темпове в България все по-осезаемо рефлектират върху пазара на труда във всички сфери. Въпреки добрите доходи на нашите шофьори, тази професия става все повече непривлекателна за младите, причина са многобройните и негативни регулации, налагани както в страната, така и в целия Европейски съюз. Просто квалифицираните кадри или вече са заети, или предпочитат да се насочат към западноевропейски работодател.

Източник: fakti.bg