Критиците смятат, че програмата, която има за цел да помогне

Критиците смятат, че програмата, която има за цел да помогне ...

Китай реже субсидиите за жилища.


Критиците смятат, че програмата, която има за цел да помогне на бедните купувачи, само води до образуването на имотен "балон" на китайския пазар на недвижими имоти. Държавата се оттегля от програмата за реновиране на остарелия жилищен фонд, за който беше отделила 1 трилион USD под формата на субсидии за покупка на първи дом. Промените, които предизвикаха колебание на пазара на недвижими имоти, идват на фона на още по-големи опасения от образуването на имотен "балон" на пазара, пише в свои материал Financial Times.

Според експерти, програмата за реновиране на старите жилища води по повишаване на цените и е необходимо тя да бъде преразгледана. През последните месеци обемът на инвестиции и продажбите останат силни, независимо от забавянето на икономическия ръст. Както смятат анализатори, отмяната й ще предизвика спад в търсенето, а това от своя старна ще доведе до спад в темповете на строителство.

Цените на имотите в континенталната част вече започнаха да падат след като Китайската банка за развитие повиши изискванията при отпускането на заеми по програмата за субсидиране.

Китайската банка за развитие е държавна банка, чийто активи са в размер на 2.4 трилиона USD и се явява основен източник на финансиране на инфраструктурни проекти, включително подобряване на жилищните условия в Китай. С течение на времето банката се пренасочи към отпускането на заеми на физически лица, които желаят да си купят първи дом.

Политиката за реновиране на старите жилища започна през 2005 г. като стартира от провинция Ляонин в североизточната част на Китай. В последствие беше развита в цялата страна. Нов импулс тя получи през 2014 г., когато Националната банка на Китай създаде нов кредитен инструмент или т.нар. допълнително кредитиране. Това е един от начините да се влияе на ликвидността на пазара на недвижими имоти, като заемите се отпускат за реновиране на амортизирания жилищен фонд.

Преломен момент за програмата беше 2015 г., когато в условията на рязък спад на пазара на жилища правителството разреши на местните органи на властта да предоставят субсидии на жителите на бедните региони да ремонтират имотите си, вместо да бъдат прехвърлени в новопостроени жилищни сгради.

Източник: fakti.bg