КПКОНПИ не установи конфликт на интереси по отношение на държавния

КПКОНПИ не установи конфликт на интереси по отношение на държавния ...

КПКОНПИ не откри конфликт на интереси при президента и съпругата му.КПКОНПИ не установи конфликт на интереси по отношение на държавния глава Румен Радев и съпругата му Десислава Радева. Комисията е прекратила производството по сигнал срещу президента в останалата му част. Това става ясно от решение на проверяващия орган, публикувано на официалния му сайт.

От комисията обобщават сигнала срещу държавния глава, в който се посочвало, че са налице съмнения за конфликт на интереси и облагодетелстване чрез служебно положение на Румен Радев в качеството му на командир на ВВС във връзка с назначаване на Десислава Генчева (в момента Радева) на два щата, въпреки че втория такъв - пиар на ВВС, по правилник трябва да се заема от военизирано, а не от цивилно лице, каквато е тя. В него се казва още, че ВВС е плащало наем на жилище, което обитава Десислава Генчева в София, в което е живял с нея и самият Радев.

Румен Радев е закупил жилище в гр. София през 2010 г. от 143 кв.м за 168 хил. лв., което е под пазарните цени на имотите за периода в района. През 2005 г. е закупено ведомствено жилище от Министерството на отбраната и едновременно с това  неправомерно е ползвано под наем второ ведомствено жилище. Апартаментът е продаден през 2007 г.

Според комисията в изпратения по електронен път сигнал срещу Радев не са се съдържали данни за нарушение на отменения Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интерес. От КПКОНПИ отбелязват още, че твърденията в сигнала касаят правни действия - сключване на договори за наем и договор за покупко-продажба на недвижими имоти, извършени от Румен Радев в качеството му на физическо лице, участник в гражданскоправния оборот, а не като лице, заемащо публична длъжност. Както и че не е налице свързаност между Радев и Десислава Генчева преди датата на сключване на гражданския брак.

Комисията посочва, че не е установен конфликт на интереси поради липса на частен интерес на Румен Радев или на свързано с него лице.

Източник: banker.bg