Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/ се обръща

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/ се обръща ...

КРИБ иска промяна в Закона за извънредното положение.


Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/ се обръща към ръководството на парламентарната комисия по правни въпроси с искане за промяна в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., в частта за подкрепата от страна на държавата в съотношение 60/40.

Това е записано в писмо на ръководство на КРИБ, предаде Нова телевизия. От работодателската организация предлагат три варианта на изменение на параграф на ПЗР на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, които ще спомогнат за неутрализиране на негативното влияние на тази мярка върху дейността на фирмите, което, според организацията, сега е налице.

Предлага се запазване на съотношението 60/40, като държавата поеме не само част от възнаграждението на работниците и служителите, но и осигурителните вноски в същото съотношение. Мотив за това предложение е, че така ще има запазване на разполагаемия доход на работниците и служителите и на работодателя. Същевременно тази операция ще гарантира приходната част на НОИ от осигуровки. От своя страна държавата ще получи гарантирано плащане на осигурителните вноски, които директно ще постъпват от бюджета в НОИ.

Друго предложение е съотношението 60/40 да бъде променено в съотношение 80/20, като мотив за това е, че мярката 60/40 след последните промени в проекта на ПМС е придобила голям обхват. Достъпът на фирми до тази мярка вече не е ограничен до тези, които изрично са упоменати в приложението на постановлението, но от нея могат да се възползват работодатели от всички сектори на икономиката, чиито приходи от продажби са отбелязали спад от 20 и повече процента.

Източник: econ.bg