Комисията за земеделските земи към Министерство на земеделието е утвърдила

Комисията за земеделските земи към Министерство на земеделието е утвърдила ...

Приключи още един етап от подготовката за пътя Видин-Ботевград.

Комисията за земеделските земи към Министерство на земеделието е утвърдила трасе за проектиране в земеделски земи за изграждането на новия четирилентов път в област Видин, съобщиха от областна администрация- Видин. С трасето, през което ще бъде реализиран проект "Модернизация на път I-1 /Е-79/ Видин-Ботевград", се засягат около 493 798 кв. м земеделска земя в землищата на общините Макреш, Грамада и Ружинци, за които няма постъпили възражения. 
Предстои цялата документация за парцеларен план за обекта да се внесе в Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика за разглеждане и приемане. От Агенция "Пътна инфраструктура" е възложено изработване на проект за изменение на кадастралната карта. Изменението касае засегнатите землища от проекта на ПУП-парцеларен план, уточняват от областна администрация Видин.
 

Източник: bulnews.bg