Комисията за финансов надзор (КФН) обяви новите възнаграждения на ръководството

Комисията за финансов надзор (КФН) обяви новите възнаграждения на ръководството ...

Шефовете в Комисията за финансов надзор ще взимат над 10 хил. лв. месечно.Комисията за финансов надзор (КФН) обяви новите възнаграждения на ръководството и служителите на комисията след промяната в закона и в модела на финансиране на КФН, осигурявано изцяло от събираните от бизнеса такси вместо от бюджетна субсидия, както досега.
Председателят на комисията ще получава основно месечно възнаграждение в размер на 13 146 лв. Основното възнаграждение на заместник-председателите ще бъде в размер на 12 003 лв. Членът на КФН ще получава 11 432 лв.
В специализираната администрация средното възнаграждение на директориите на дирекции ще възлезе на 5 133 лв. Актюерите, на които ще се разчита да вдигнат ефективността на застрахователния надзор, ще получават средно по 4 500 лв., след като бъдат наети от комисията.

Средното основно възнаграждение на главните експерти е определено на 2 893 лв., на старши експерти на 1 989 лв., а на младши експерти на 1 472 лв.
Възнагражденията в КФН са определени чрез Вътрешни правила за работна заплата, публикувани на сайта на комисията.

Източник: dnevnik.bg