Комисията по енергетика в парламента се събира в сряда, за

Комисията по енергетика в парламента се събира в сряда, за ...

Енергийната комисия се събира за газовите компенсации.


Комисията по енергетика в парламента се събира в сряда, за да разгледа внесените на 31 март поправки в закона за енергетиката, уреждащи възстановяването на събраните в повече пари за природен газ от 5 август 2019 г. до края на март 2020 г. след като цената на руската суровина бе намалена със задна дата и "Газпром експорт" трябва да върне на "Булгаргаз" над 150 млн. лв. без ДДС.

За да има основание за компенсиране на клиентите на държавния газов доставчик и съответно на техните потребители трябва да се даде законова възможност на Комисията за енергийно и водно регулиране да променя със задна дата цената на природния газ за вътрешния пазар. В момента тя има право да прави това само при решение на Върховния административен съд.

Внесените от председателя на енергийната комисия Валентин Николов (ГЕРБ) корекции предвиждат в бъдеще цената на газа да се определя всеки месец, а не както бе досега – на три месеца. Също така регулаторът ще бъде длъжен да определи ниво цени за всеки от осемте месеца от август миналата година до края на март. "Булгаргаз" вече внесе заявления за ретроактивните тарифи, които са с различен процент, но какви са изчисленията за поевтиняване не се съобщава.

След окончателното одобрение на текстовете Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще може да вземе решение за тези осем стари цени, а "Булгаргаз" ще има 20 дни да изчисли какви пари има да връща на своите клиенти на база потребени от тях количества суровина и фактурираните им суми. След това ще трябва да им ги преведи в едномесечен срок. Газоснадителните дружества на свой ред ще извадят намалените суми от сметката на всеки свой клиент, а ако са купували газ от други доставчици, тези количества ще се приспаднат и така ще се определят компенсациите.

Същият принцип за газ от други доставчици ще се прилага и при топлофикациите. Столичното дружество, което миналия месец започна да купува природен газ от борсата, също ще трябва да приложи тази схема при изчисляване на размера на компенсациите за своите клиенти.

Източник: mediapool.bg