Кметът на Враца Калин Каменов откри първата пресконференция по проект

Кметът на Враца Калин Каменов откри първата пресконференция по проект ...

Във Враца повишават качеството на домашния социален патронаж.

Кметът на Враца Калин Каменов откри първата пресконференция по проект „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж – Враца“, чийто бенефициент е община Враца и се изпълнява от Общинско предприятие „Социални дейности“.
Директорът на социалното предприятие и ръководител на проекта - Юлия Кръстева, разясни целите на проекта и представи извършените дейности до момента.
По проекта ще бъде закупено ново кухненско оборудване и обзавеждане - печка, пасатори, хладилна камера, конвектомат и др., което ще замени амортизираната техника в социалната услуга „Домашен социален патронаж“, ще повиши качеството на предлаганите услуги, ще намали разходите за ел. енергия и ще предостави възможност за включване на нови потребители.

Понастоящем, жители на Община Враца, които ползват услугите, са 420, като това са възрастни и самотно живеещи, лица с увреждания и уязвими групи от областния град, както и от населените места Нефела, Чирен, Мраморен, Голямо Пещене, Баница, Три кладенци, Девене и Бели извор. Предстои разширяване дейността на услугата чрез предоставянето й в село Оходен.
Проектът „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж – Враца“ е на обща стойност 29 995 лв. и се финансира от фонд „Социална закрила“, като близо 3 000 лв. са осигурени от бюджета на община Враца. Срокът за изпълнение на проекта е до 30.11.2019 г.

Източник: actualno.com