Кметът на Видин отрече неверните твърдения, че Община Видин пречи

Кметът на Видин отрече неверните твърдения, че Община Видин пречи ...

Огнян Ценков отрече категорично, че общината пречи за модернизацията на път Видин-Ботевград.

Кметът на Видин отрече неверните твърдения, че Община Видин пречи на реализирането на проекта „Модернизация на път I – 1 (E-79) „Видин – Ботевград“ и че в продължение на 8 месеца не са предприети никакви действия досега.
На специална пресконференция днес той заяви, че през цялото това време е имало непрекъсната комуникация между Общината, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция „Пътна инфраструктура“.
„Категорично искам да заявя, че обвиненията в декларациите на Гражданско обединение „Единни за промяна“ и отправяните лично от неговия председател Росица Кирова, не отговарят на истината,– каза Ценков.
Вчера бе оповестена заповедта на заместник-министъра на МРРБ Николай Нанков, с която се разрешава на АПИ да изработи проект на подробен устройствен план – парцеларен план за обекта, а днес в Общината бе получена техническата документация. Това става, след като със законодателна промяна от 1.01.2019 г. отпада изискването за изменение на общия устройствен план.
Кметът определи като абсолютно неоснователни намеренията на „Единни за промяна“ да предприемат протестни действия във връзка с магистралния път на 27 януари, за което е подадено заявление в Община Видин. „След като в своята програма за управление 2017-2021 година правителството обявява изграждането на този магистрален път като приоритет, по какви причини и каква е необходимостта в началото на 2018 година да се осъществят протести от цитираното обединение, като тези хора от никъде нямаха разрешение за блокирането на път Е-79, в участъка Видин – Дунавци. Защо бяха тормозени видинските граждани, които мръзнеха, бедстваха по 3-4 часа в километричните автомобилни колони – малки деца, възрастни и болни хора. Това породи сериозно недоволство, имаше протестна декларация от транспортните фирми. Общинският съвет също излезе с декларация срещу блокирането на пътя. Внушенията, фалшивите новини, лъжите, манипулациите, че Община Видин и аз, като кмет, сме пречели за осъществяването на процедурите по Закона за устройство на територията, са неоснователни и неверни. Допускането на изменението на общия устройствен план не би било възможно да се осъществи от Община Видин. Дори да го бяхме направили, то щеше да бъде обжалвано като незаконосъобразно и да забави много повече процеса във връзка с осъществяване на проекта“ – обясни Огнян Ценков.

Той уточни, че сега процедурата ще изисква по-малко време и ще се спестят около 7 месеца. „Още веднъж искам да заявя, че като кмет на Община Видин взимам всички решения, които са законосъобразни и целесъобразни, в защита на интересите на гражданите на Видин. В това отношение ще бъда категоричен и непримирим. Отправените декларации от групата общински съветници от „Единни за промяна“ са с невярно съдържание, с цел да се манипулират гражданите, съдържат обиди както към мен, така и към държавното ръководство на Република България, целят всяване на омраза и противопоставяне. В никакъв случай няма да приема такива обвинения и такъв начин на диалог, защото аз съм поел своите ангажименти за добронамерена комуникация, подкрепена с аргументи“ – бяха думите на Ценков.
На пресконференцията главният архитект на Общината Ангел Недялков представи пред медиите процедурите и стъпките, които ще се предприемат във връзка с реализирането на проекта за модернизацията на пътя Видин – Ботевград. Той каза, че Възложител на проекта за парцеларен план е държавата, чрез Агенция „Пътна инфраструктура“. Община Видин има задължението да обяви процедурата по съобщаването на плана за всички територии, засегнати на територията й.
До 1 февруари информацията ще бъде изпратена в Държавен вестник и от датата на публикуване на съобщението за изработен парцеларен план, в 30-дневен срок засегнатите лица имат право да подадат възражения към държавата, чрез Община Видин.
„Нашето задължение е да обявим плана, да направим протокол, с който да установим какви възражения има и като изтече 30-дневният срок, да препратим тази информация към МРРБ, където Националният експертен съвет по устройство на територията ще одобри този план“ – обясни арх. Недялков.
На следващ етап ще бъде проведена процедура по отчуждаване и след като се регламентират отношенията със собствениците на отделните имоти, ще може да бъде издадено разрешението за строеж на пътя.

Източник: actualno.com