Казанлък. Най-новият светофар, който е изграден на територията на града,

Казанлък. Най-новият светофар, който е изграден на територията на града, ...

Времето на зеления сигнал за автомобилите в направление север-юг на новия светофар в квартал „Изток” в Казанлък ще бъде увеличено от следващата седмица.

Казанлък. Най-новият светофар, който е изграден на територията на града, се намира в квартал „Изток” и работи в изпитателен режим от няколко седмици, каза за Радио „Фокус” заместник-кметът на Казанлък инженер Даниела Коева. Тя поясни, че светофарната уредба е монтирана на кръстовище, което се намира на републикански път I-5, от Габрово за Бургас, който минава през Казанлък. В този смисъл съществена роля за това как да бъде регулирано движението на това кръстовище имат експертите от Агенция „Пътна инфраструктура”, които отчитайки конкретните обстоятелства относно интензивността на автомобилния и пешеходния потоци, както и самата геометрия на кръстовището, избират за регулиране на движението светофарна уредба.
Планът е на Община Казанлък. Той отчита натовареността на движение във всички посоки. Проектът е одобрен и съгласуван с всички заинтересувани институции. Светофарът вече е факт. Целта е да бъде осигурено безопасно преминаване и пресичане на кръстовището, основно за тези, които ползват направлението север-юг, т. е., които се движат от квартал „Изток” към обходните маршрути, които са възможност за избягване на централната част на града. И към момента по-натоварено си остава движението в посока изток-запад.
„След пускането в експлоатация на светофарната уредба има получени сигнали и забележки в Община Казанлък, в основната си част свързани с късия зелен сигнал, разработен за пресичане на пешеходците”, поясни Даниела Коева. Тя подчерта, че към момента за пешеходците е определено отделно време, в което автомобилите във всички направления са спрени и пресичат само пешеходци, няма смесване на потоците – пешеходни с автомобилни. Не се създават конфликтни точки за пешеходците от завиващите надясно и наляво автомобили в основните им направления и пешеходците пресичат при спряно движение. Зеленият сигнал за преминаване през кръстовището е разработен от експертите с определена продължителност на база нормативи и наблюдения, колко е натоварено откъм пешеходци кръстовището. „За безопасността на пешеходците обаче, след пешеходната фаза, автомобилното движение, което се пропуска е в посока север-юг, и на двата датчика за продължителност ясно се вижда, че когато светне червен сигнал за пешеходци, оставащото време до края на червения сигнал на автомобилите е още 12 секунди. Безопасността на пешеходците, която е и по нормативи е осигурена”, каза още заместник-кметът.
След пускането в експлоатация на светофара от Общината отчитат увеличаване броя на автомобилите, които се движат в посока север-юг, каквото е и желанието и намерението, заради което е поставен този светофар – да бъде дадена възможност да се използва това направление. В момента самата светофарна уредба се препрограмира, за да може да поеме увеличения тряфик, като ще бъде увеличено времето на зеления сигнал за автомобилите точно в направление север-юг. Това ще стане от следващата седмица, в момента светофарът е в изпитателен период преди да бъде реално задействан на кръстовището.
Коева поясни, че по принцип светофарната уредба е проектирана с възможности за отразяване на различното състояние на кръстовището като тя може да работи в описания вече трифазен режим, с отделна фаза за пешеходци, а в случай, че се отчете, че този режим не е удачен и се наблюдава голямо задържане на автомобилни потоци, тя може да мине на двуфазен режим, т. е. - пропускане на пешеходци с автомобилен поток в едно и също направление. За всички тези режими е предвидена възможност за промени в съответствие с различни часови интервали, в случай че натоварването, което се реализира на кръстовището, вече при експлоатацията му, се увеличава или намалява в някоя от часовите зони.
Славяна ГАЙДАРОВА

Източник: focus-news.net