Казанлък. Една от последните срещи за обмен на добри практики

Казанлък. Една от последните срещи за обмен на добри практики ...

Казанлък: Международен екип от педагози по проект „ Тера Вита”, разработва учебни ресурси за екологично образование и възпитание на децата и учениците.

Казанлък. Една от последните срещи за обмен на добри практики по проекта, по който работи Детска градина „ Мечо Пух” - „ Тера Вита”, ще се състои в края на месец септември, каза за Радио „ Фокус” директорът на градината Аксения Тилева. Тя поясни, че в рамките на срещата ще бъде организирана и международна образователна конференция, на която ще бъдат представени резултатите от дейностите по проекта. В нея ще участват и представители на партньорските страни – Гърция, Румъния, Испания, Словения, Полша Хърватия. Ще бъде дадена възможност и на други училища и детски градини в България, които имат сходен опит с целите на проекта, да споделят свои виждания и предложения, за да бъде получено максимално разпространение на добър педагогически опит, полезен за преподавателите.
„ Проектът „ Тера Вита” е най – голямото предизвикателство за Детска градина „ Мечо Пух”, защото за първи път в историята на програма „ Еразъм +” детска градина управлява проект за стратегическо партньорство”, подчерта Тилева. Проектът е насочен към редица дейности, които обхващат екологичното образование е възпитание на децата, разработване на нови учебни ресурси, ръководства за учителите, учебни помагала за децата. Стремежът на международния педагогически екип е тези ресурси да бъдат направени достъпни за децата със специални образователни потребности, но и към децата със специални таланти и дарби в градините и училищата в осемте партньорски страни участници в проекта.
Дейностите по проекта трябва да приключат през месец октомври 2019 година.
Славяна ГАЙДАРОВА

Източник: focus-news.net