Казанлък. Един от последните създадени туристическите маршрути край град Шипка

Казанлък. Един от последните създадени туристическите маршрути край град Шипка ...

Казанлък: Туристически маршрут край Шипка отвежда по стъпките на френския лесовът Феликс Вожели.

Казанлък. Един от последните създадени туристическите маршрути край град Шипка е „ По стъпките на Феликс Вожели“, каза за Радио „ Фокус” секретарят на местното читалище „ Светлина“ Татяна Косекова. Тя поясни, че маршрутът е обозначен с табели, които са изработени в рамките на специален образователен проект на читалището. Той е реализиран по програма „Еразъм +” „Доброволческа програма - Изграждане на общност“ с идеята да окаже съдействие за развитието на град Шипка като модерно туристическо, културно и историческо селище.
Целта на маршрута е да запознава с историята за постиженията на френския лесовъд Феликс Вожели и неговите сподвижници от началото на миналия век, както и да разказва за успешното сътрудничество между гражданите на Шипка и Държавно горско стопанство - Казанлък, в резултат на което районът на образователния маршрут е пример за устойчив дърводобив през 21 век.
Славяна ГАЙДАРОВА

Източник: focus-news.net