Казанлък. Две нови електронни услуги ще предоставя Община Казанлък за

Казанлък. Две нови електронни услуги ще предоставя Община Казанлък за ...

Стара Загора: Община Казанлък ще предоставя електронни услуги за прием на деца в детски градини, подготвителни групи и първи клас.

Казанлък. Две нови електронни услуги ще предоставя Община Казанлък за учебната 2018/2019 година - за прием на децата в детските градини и за прием в подготвителни групи и първи клас в училищата в града. Това каза пред журналисти Мария Колева, началник на отдел „ Хуманитарни политики“, предаде кореспондент на Радио „Фокус“. Колева добави, че предстои на редовната сесия на Общински съвет – Казанлък на 29 март съветниците да гласуват нова Наредба №9 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Казанлък. В наредбата се регламентират дейностите по електронния прием. От 4 април 2018 г. до 16 април 2018 г. (включително) родителите ще могат да подават и онлайн заявления за първо класиране. Това ще бъде възможно на сайта https://dg.kazanlak.bg. Резултатите ще бъдат обявени на 19 април, а записването на класираните деца ще бъде извършено от 20 до 27 април, включително. Родителите, които нямат възможност да подадат по електронен път заявленията за своите деца, ще могат да направят това в желаната от тях детска градина, където документите също ще бъдат въведени по електронен път в сайта и ще участват в класирането. „Датата и часът на подаване на заявлението в електронната система, както и това дали самостоятелно са подадени документите, или от съответното детско заведение, не влияе на окончателното класиране“, каза още Мария Колева.
Всички заявени данни могат да бъдат редактирани само в срока за регистрация – от 4 до 16 април. Редакцията може да бъде извършена както онлайн във форма за редакция на вече подаденото заявление, така и на място в детските градини, където е подадено първоначално заявлението, без да се губи получения вече входящ номер. Определящ за окончателното класиране е последният вариант на заявлението.
Със заповед на кмета на община Казанлък от 19 февруари 2018 година е утвърдена Система за прием в първи клас за училищата в Казанлък, а със заповед от 28 февруари са утвърдени административните райони за обхват на учениците към всяко училище, според нормативните изисквания.
Съгласно водещия критерий децата са разпределени в четири групи. В първа група са деца с постоянен или настоящ адрес в прилежащия район на училището и този адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението. Във втора група са деца с постоянен или настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но този адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението. В трета група са деца с постоянен или настоящ адрес в прилежащия район на училището, но този адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението. И в четвърта група са деца с постоянен или настоящ адрес, извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението.
Приемът ще се осъществява последователно по реда на групите, като първо се приемат децата от първа група.
При извършеното райониране за почти всички училища са определени общи зони с други училища. По този начин се дава възможност на децата да попаднат в първа, втора или трета група за повече от едно училище.
В електронната система е заложено за всяко дете да участва с по-благоприятния от двата вида адрес - постоянен и настоящ, като ще се прави автоматична проверка с базата данни от ГРАО.
Родителите могат да подават заявление по електронен път на сайта https://school.kazanlak.bg или на място в училище, което е избрано по първо желание. „Двата начина на подаване на заявление са равностойни. Всички заявления се регистрират в електронната система. При подаване на заявлението родителите могат да изпишат последователно всичките осем училища в Казанлък, които извършват прием в първи клас, като според реда на тяхното желание получават и съответния брой точки“, каза Мария Колева.
За първо класиране, родителите ще могат да подават заявления от 25 май 2018 г. до 31 май 2018 г., включително. Обявяването на резултатите ще бъде на 5 юни, а от 6 юни до 8 юни, включително ще става записването на класираните деца в училищата. „И тук датата и часът на подаване на заявлението в електронната система не влияе на окончателното класиране. Всички заявени данни могат да бъдат актуализирани само в срока за регистрация. Може да бъде правена редакция на заявленията - онлайн във форма за редакция на вече подаденото заявление или на място в училище, където е подадено първоначално заявлението, без да се губи получения вече входящ номер. В класирането се участва с последния вариант на заявлението“, каза Колева.
И за двата вида прием – в детските градини и в училищата, класираното дете се записва само при наличие на пълен комплект от документи, декларирани в заявлението, като родителите носят отговорност за верността на данните.
Славяна ГАЙДАРОВА

Източник: focus-news.net