Като разоряващо“ определи бюджетното наследство новият кмет на община Банско

Като разоряващо“ определи бюджетното наследство новият кмет на община Банско ...

Новият кмет на Банско определи като разоряващо бюджетното наследство на предшественика си.

Като „разоряващо“ определи бюджетното наследство новият кмет на община Банско Иван Кадев.
Според него големият проблем не е толкова в обслужването на кредита от 7 млн. лева, изтеглен от предшественика му Георги Икономов, а в това, че е бил изхарчен още преди гласуването му от Общинския съвет (ОбС) в края на 2018 г. Той твърди, че преди 8 г. Икономов е поел общината с 5 млн. лв. банков депозит, а я оставя със 7 млн. лева дълг. Вини Икономов и, че е оставил пълен хаос в изпълнението на редица договори.
„Построена е стена в село Кремен след сключен договор и издадено разрешение за строеж и започнало строителство през октомври 2019 г. по нареждане на бившия кмет Икономов, без да са издадени никакви документи от надзорната фирма, изисквани съгласно Закон за устройство на територията за всички строителни обекти. Надзорната фирма е “ДИД Консулт инженеринг груп”, която има сключени  13 договора за строителен надзор на обекти в Община Банско и чийто представител е близкият роднина на Икономов - Димитър Мунин“, се сочи в съобщението. 
Справка в Търговския регистър обаче сочи, че Димитър Мунин не бил нито управител, нито собственик на това дружество.  
Новото ръководство твърди, че безотговорно са се изпълнявали договори с европейски средства. Сочи, че е пред провал проектът за рехабилитация на улици в Банско и Добринище поради ненавременно започване на строителните дейности.
„Безотговорно и безконтролно е управлението и на дружества с общинско участие. Не се знае защо безотчетно са похарчени 350 000 лева от ПФК „Банско“ ЕАД и защо до този момент не е възложен одит на дружеството, за което е взето решение от предходния Общински съвет още през 2018 г. Неясно е в какво състояние е фирма “Общински паркинги и гаражи” и защо не е успяла да върне гласувания ѝ от Общински съвет Банско кредит“, заявяват от местната управа.
За сериозен финансов проблем съобщават и в общинската фирма “Топлоснабдяване Банско” ЕООД под управлението на Димитър Мунин– с мокри изрезки за два дни и дълг от 192 000 лева. За дружеството вече е възложен одит на дружеството и той ще покаже доколко правомерни са били действията на управителя.
Отчетът на разходите през 2019 г. за битово и комунално стопанство, чистота, културни дейности показвал преразход, като голяма част от средствата са изразходвани по начини, които целят заобикаляне на Закона за обществените поръчки.
За ремонт на улици и тротоари в Банско били подписани граждански договори за над 150 000 лева и закупени материали за почти същата сума. Средното месечно възнаграждение по такъв договор било над 4 000 лева. Граждански договори с трима души били на обща стойност 66 000 лева, а за нито една от улиците ремонтът не е бил неотложен (например на улиците “Иконом Чучулайн“, „Бъндерица“, „Цар Симеон“).
Били осигурени целеви средства за изграждане на обекти с определящо значение за града, но не е ясно с какви средства ще бъдат направени довършителните работи и обзавеждането на новоизграждащата се детска градина и как ще бъде довършено и стопанисвано езерото в градския парк.
Въпреки всички финансови проблеми, новото общинско ръководство заявява следното: средствата за децата ще останат приоритет; издръжката на детските градини ще бъде увеличена и ще се гарантира нормалното им функциониране; цената на храната в млечната кухня няма да поскъпва; ще бъдат обезпечени извънкласни и летни мероприятия на малките и младите; ще има средства за масовия спорт и развитието на фестивалната програма като част от стратегията за развитие на целогодишния туризъм в Банско; при нулеви средства за нови капиталови инвестиции – ще се правят разходи единствено за неотложни ремонти на улици и тротоари.
За разяснение по темата с наследството Actualno.com изпрати въпроси на кмета Иван Кадев, отговорите на които очакваме.  

Източник: actualno.com