Кандидат-студенти,  които издържат предварителен изпит с оценка 5,50 и нагоре,

Кандидат-студенти,  които издържат предварителен изпит с оценка 5,50 и нагоре, ...

Записват веднага отличници от олимпиадата и....Кандидат-студенти,  които издържат предварителен изпит с оценка 5,50 и нагоре, ще имат право да се запишат като първокурсници, без да чакат общото първо класиране във вуза. Отличниците ще бъдат записани още в първия ден, когато започва подаването на документите. Същото важи и за получилите отлични оценки от олимпиади, състезания и международни изпити за сертификати, както и от  различни състезания, които университетът признава  за конкурсен изпит за определени специалности.
Съответните изпити трябва да удовлетворяват изискванията за прием в посочената специалност, правят уговорка от Пловдивския университет.
За специалностите с два конкурсни изпита в балообразуването изискването е отлични оценки и по двата предмета.

Записването по този ред става с подаване на кандидатстудентски документи и заплащане на дължимата кандидатстудентска и студентска такса. Срокът за записване е във времето на прием на документи - от 13 юни до 27 юни 2018 г.
В случай че все още не са получили дипломата си за средно образование, младежите попълват декларация, с която се задължават в срок до 5 юли 2018 г. да я представят. При неспазване на срока кандидатите губят студентските си права, като техните места се овакантяват и се включват за попълване в следващо класиране.
Официалното обявяване на тази категория кандидат-студенти за приети в ПУ става на първо класиране, като формират максимален бал 36,00.

Ако кандидат, записан в дадена специалност с отлични оценки от предварителните сесии, олимпиади, състезания или международни сертификати пожелае да кандидатства и в друга специалност, има право да подаде кандидатстудентски документи в рамките на утвърдените срокове. Ако бъде повторно приет, заплатената от него такса се признава. Когато семестриалната такса за новата специалност е по-висока, доплаща разликата.

Източник: marica.bg