Кампания за събиране на опасни битови отпадъци от домакинствата ще

Кампания за събиране на опасни битови отпадъци от домакинствата ще ...

Във Велико Търново предстои събиране на опасни отпадъци от домакинствата.

Кампания за събиране на опасни битови отпадъци от домакинствата ще се проведе на 17 и 18 юни 2019 г. във Велико Търново. В града ще бъдат разкрити два мобилни пункта за предаването на отпадъците, както следва:
На паркинга на ул. „Стоян Михайловски“ в кв. „Картала“, който ще работи на 17 юни (понеделник) от 10,00 ч. до 16,00 ч.;
На паркинга на ул. "Симеон Велики" - срещу МОЛ Велико Търново, който ще работи на 18 юни (вторник) от 10,00 ч. до 16,00 ч.
Гражданите могат да предават следните видове отпадъци:
лекарства с изтекъл срок на годност, замърсени опаковки, живачни термометри;
флуоресцентни тръби;
почистващи препарати, дезинфектанти, химикали;
пестициди;
масла и лепила;
излязло от употреба електрическо и електронно оборудване;
негодни за употреба батерии и акумулатори;
излезли от употреба гуми.

Кампанията е организирана от община Велико Търново и фирма „Балбок инженеринг“. Организаторите апелират към гражданите да използват предоставената възможност и да изчистят опасните отпадъци от домовете си, като се включат в кампанията. Допълнителна информация и отговори на възникналите въпроси можете да получите на зелените телефони 062/619 502 и 062/619 552 в общинския отдел „Околна среда“.

Източник: actualno.com