Жертвите на домашно насилие у нас рядко подават сигнали, защото

Жертвите на домашно насилие у нас рядко подават сигнали, защото ...

Жертвите на домашно насилие в България не се чувстват защитени от институциите.


Жертвите на домашно насилие у нас рядко подават сигнали, защото не се чувстват достатъчно защитени от институциите. Така смята специалният докладчик на ООН, Дубравка Симонович, която проучва ситуацията с домашното насилие у нас. Според нея държавата ни не е в състояние да предложи незабавна закрила за жените, които са жертва на посегателство от страна на мъжете си. Тя препоръчва България да преразгледа позицията си за Истанбулската конвенция.

Мостът на влюбените, на който срещаме Диана, си има начало и край. И буквално, и метафорично. Точно като нейната история.
Диана Николова: Всяка история започва с любов.
Но понякога завършва некрасиво.
Диана Николова: С доста страх...
Когато говорим за домашно насилие, жената може и да се престраши да потърси полицията. А полицаите преценяват - може да го задържат за 24 часа, а може и само да го предупредят.
инсп. Пенка Стоянова, национален координатор по въпросите на домашното насилие, МВР: Обикновено се съставя един Протокол, в който се оказва на лицето, че трябва да се въздържа от други такива подобни актове на насилие.Диана Николова: В момента, в който те си тръгнат, нещата стават страшни.
Ако жертвата е в Норвегия, тя може със сигурност да отиде в кризисен център. Ако е у нас обаче - може и да няма къде да да отиде.
Дубравка Симонович, докладчик на ООН: В София има само един такъв кризисен център и той побира само 8 души.
За цялата ни страна кризисните центрове са 13. Твърде малко - на фона на статистиката, че всяка четвърта жена има нужда от място, където да се чувства защитена.
адвoкат Наташа Добрева, международно право по правата на човека: Когато се почувстват сигурни, че никой няма да ги намери там, защото този кризесен център е с таен адрес - тогава те се осмеляват да говорят пред полицията и тогава делата успяват.
Засега делата успяват рядко. И жените не се осмеляват често да подават сигнали. Поради страх, че няма кой да ги защити. А Диана, която е имала смелостта да търси полицията, още помни един от съветите.
Диана Николова: Дръжте го докато дойдем. Ами той може да те очисти докато дойдете, няма значение.
И години след на своята история, Диана казва, че просто е била късметлийка. Защото е успяла да сложи края сама.

Източник: bnt.bg