Извън възможността за оневиняване, ако предложиш подкуп, но си признаеш

Извън възможността за оневиняване, ако предложиш подкуп, но си признаеш ...

Според Гешев - магистрат не може да остане на работа, ако е приел подкуп, но за предлагане помилването е опция.

Извън възможността за оневиняване, ако предложиш подкуп, но си признаеш пред отговорните власти, единственият кандидат за главен прокурор Иван Гешев иска в концепцията си за развитие на прокуратурата и да може да се сключват споразумения при обвинение за подкуп. С едно условие - само ако подкупът е равен на минимална работна заплата
"Това ще съдейства за своевременно наказание на извършителите и намаляване на времето за приключване на съдебната фаза на процеса", обясни Гешев пред в. "24 часа".
Предвид тезата си за признат грях - половин грях, Гешев казва и следните паметни думи: "При законодателна промяна, която да декриминализира провокацията към подкуп, в срок до 1 година ще се намали чувствително корупцията по ниските и средните етажи на държавната администрация. Такава промяна обаче е само и единствено в компетентността на законодателната власт. Няма как да бъде обяснено на българските граждани, че например магистрат, взел пари, може да продължи да работи като такъв, ако се приеме по сегашната редакция на Наказателния кодекс (НК), че е невинен, тъй като е провокиран да вземе тези пари. Вземането на пари по служба е най-малко поне морално укоримо и несъвместимо с магистратската професия", разясни Гешев защо иска отпадане на текста от НК.
Според кандидата, прокуратурата се реформира и той ще финализира този процес. Гешев добавя, че ще положи усилия за премахване на усещането, че "главният прокурор притежава силна централизирана власт, която му позволява да управлява и контролира всяко дело в прокуратурата".
Любопитно е, че Гешев предлага да създаде организация за подаване на сигнали за корупция и за престъпления по чл. 108 от НК (свързани с антисемитизма, фашизма и други форми на антидемократични идеологии). Това ще става в реално време чрез въвеждане на “гореща” телефонна линия и имейл.
В концепцията си Гешев очерта и някои проблеми пред разследващите. Един от тях е ненавременното изготвяне на веществени доказателства за резултатите от прилагани СРС. "Това се дължи на недостатъчна ресурсна обезпеченост както материално-техническа, така и кадрова на ДАТО и ДАНС", казва Гешев.

Източник: actualno.com