Изслушването и гласуването на кандидатурата на единствения номиниран за следващ

Изслушването и гласуването на кандидатурата на единствения номиниран за следващ ...

Изслушват Иван Гешев за главен прокурор на 24 октомври.

Изслушването и гласуването на кандидатурата на единствения номиниран за следващ главен прокурор - настоящият заместник-главен прокурор Иван Гешев, ще е на 24 октомври от 10 часа, реши единодушно Пленумът на Висшия съдебен съвет.

Събеседването ще се проведе в сградата на кадровия орган на ул. "Екзарх Йосиф" №12.

До 17 септември трябва да бъдат готови и представени и докладите на Комисията по атестирането и конкурсите (КАК) към Прокурорската колегия, както и на Етичната комисия за професионалните и нравствени качества на кандидата, заедно с публикуването им на сайта на ВСС.

Обсъждането от страна на Прокурорската колегия на докладите на комисиите да се изтегли за 9 октомври, а до 16 октомври всички неправителствени и съсловни организации, представители на висши учебни заведения, научни организации и магистрати да имат време за въпроси и становища към номинирания.
 

Източник: dariknews.bg