Изложбата "Манифестиращата идеология 1944 – 1989" бе официално открита в

Изложбата "Манифестиращата идеология 1944 – 1989" бе официално открита в ...

Некролог на Сталин, костюм на Димитров... Манифестиращата идеология.Изложбата "Манифестиращата идеология 1944 – 1989" бе официално открита в Историческия музей на София в сградата на Централната баня.

Основният фокус на експозицията е своеобразна историческа ретроспекция на годините на социализма. Това се случва на база материалното и документалното наследство, съхранено във фонда на музея.

Конкретният повод за реализирането и представянето на изложбата е настъпването на 30-годишнината от събитията на 10 ноември 1989 г., които поставят началото на демократичните промени у нас.

Историческите процеси и събития от периода 1944 – 1989 г. са обяснени чрез кураторски текстове и допълнени с оригинална литература от периода. Експонатите и документалните кадри служат за визуално илюстриране на епохата.

Част от темите, засегнати в експозицията, са господстващата идеология и действащият пропаганден апарат; икономиката; науката, изкуството и културата, подчинени на марксистко-ленинската теория; възпитателните организации за подрастващите и други.

Паралелно с изложбата Регионалният исторически музей – София обявява и кампания за набиране на още знакови предмети от епохата на социализма.

Изложбата се реализира от Регионалния исторически музей – София със съдействието на: Националния исторически музей, Института за етнология и фолклористика с етнографски музей – БАН, Музея на социалистическото изкуство и Българската национална филмотека и ще продължи до 31 януари 2020 година.
По публикацията работи: Красимир Ангелов

Източник: dnes.bg