Изкуствен интелект се обучава от обработката на даннитеИзкуственият интелект вече

Изкуствен интелект се обучава от обработката на даннитеИзкуственият интелект вече ...

Технология на Amazon разпознава страх у човека.


Изкуствен интелект се обучава от обработката на данните

Изкуственият интелект вече е способен да разпознава страх (снимка: CCO Public Domain)

Софтуерът на Amazon за разпознаване на лица вече е способен да открива кога човек изпитва страх, съобщи CNBC в репортаж за напредъка в технологията, базирана на изкуствен интелект.

Rekognition е една от многото облачни услуги на Amazon Web Services (AWS), достъпни за разработчици. Тя може да се използва за анализ на лице или анализ на настроения, като идентифицира различни изражения на лицето и прогнозира емоциите на хората.

Услугата използва изкуствен интелект, за да се „учи” от обема данни, които обработва. Amazon съобщи за актуализация на софтуера, която подобрява точността и функционалността на характеристиките за анализа на лица като идентифициране на пол, емоции и възраст.

„С това издание подобрихме точността на идентифицирането на пола”, твърди публикация в блога на Amazon. „В допълнение, подобрихме точността за откриване на емоции (за всички 7 емоции: щастлив, тъжен, ядосан, изненадан, отвратен, спокоен и объркан) и добавихме нова емоция: страх”.

Изследователите по изкуствен интелект инвестират много ресурси в опитите си да  „прочетат” емоциите на човек, като анализират чертите на лицето, движенията, гласа и други характеристики. Сред технологичните компании, работещи в тази сфера, са Microsoft, Affectiva и Kairos.
още по темата
Но някои експерти изтъкват, че макар да има научни доказателства, които предполагат връзка между изражението на лицето и емоциите, начинът, по който хората общуват чрез основните емоции, варира в различните култури и ситуации.

Понякога движенията на лицето могат да изразят повече от една категория емоции и затова изследователите предупреждават, че не е възможно по усмивката да се съди с увереност за щастие или от мръщенето – за гняв и тъга, колкото и съвременните технологии да се опитва да приложат това, което погрешно се смята за научни факти.

Технологиите за разпознаване на лица също предизвика безпокойство относно потенциалното й използване при наблюдение на хората и възможността тя да навлезе в неприкосновеността на личния живот.

Rekogservation на Amazon е обект на спор за нейното използване от правоприлагащите органи. Продажбите на услугата се насочват към имиграционните служби и митниците. AWS заяви, че технологията се използва от организации, които работят с органите на реда, за да се застъпват за жертвите на престъпления.

Източник: technews.bg