Изключителната любов се среща по-често от съвършеното приятелство.Жан дьо Лабрюйер

Изключителната любов се среща по-често от съвършеното приятелство.Жан дьо Лабрюйер ...

Цитат на деня.


"Изключителната любов се среща по-често от съвършеното приятелство."

Жан дьо Лабрюйер

Източник: manager.bg