„Инвестбанк“ АД успешно финализира сделката по придобиване на 100% от

„Инвестбанк“ АД успешно финализира сделката по придобиване на 100% от ...

Окончателно: „Инвестбанк” придоби „Виктория“.„Инвестбанк“ АД успешно финализира сделката по придобиване на 100% от акциите от капитала на Търговска банка „Виктория“ ЕАД. Това съобщиха от „Инвестбанк“ АД.

Придобиването е факт след получаване на нужните одобрения от компетентните регулаторни органи.

Продажбата на акциите е регистрирана в „Централен депозитар“ АД.

Следващият етап от процеса, съгласно стратегията на „Инвестбанк“ АД, е преобразуване на „ТБ Виктория“ ЕАД чрез вливане в новия едноличен собственик.

Това ще доведе до повишаване стойността на балансовите активи на „Инвестбанк“ АД.

Банката ще продължи да предлага и разнообразява широката си гама от продукти за физически и юридически лица, в условията на пазарна гъвкавост и внимание към клиента.

Източник: blitz.bg