Инцидент на улица Кавала“ в Бургас за малко не отне

Инцидент на улица Кавала“ в Бургас за малко не отне ...

Срути се жилищна сграда в Бургас и за малко не уби човек.

Инцидент на улица „Кавала“ в Бургас за малко не отне човешки живот. Рухна сграда, собственост на община Бургас, която е за социално слаби хора. Основната причина е изкопът за нова кооперация. Съборена е част от общинската сградата, докато в нея се е намирал един мъж.
Actualno.com разговаря с Чанка Коралска, зам.-кмет по строителство, инвестиции и регионално развитие в Община Бургас: "Информацията, която имам, е от РДНСК. Строителният обект е от трета категория и правомощията по извършване на проверките са в тяхната компетентност. Наши специалисти са били там, от предприятието „Общински имоти“, което отговаря за настаняването в тази сграда, тъй като има настанен мъж. Те са били на място, за да го изведат и да му предоставят друго място, на което да го настанят. Човекът, който е настанен там, мисля, че е добре. Разбира се, на никой не му е приятно, когато си е вкъщи да усети, че сградата започва да се срутва. Предполагам, че има някаква уплаха, но не мога да кажа нищо повече.
Утре ще имам по-голяма информация за това какви са нарушенията на изпълнителя, какви са санкциите и глобите, които ще му бъдат наложени и предписанията, които ще му бъдат дадени, защото в момента все още колегите от РДНСК работят и нямат оформен протокол. Доста са нещата, които трябва де се изследват. Пълната строителна документация, работата на място. Всички щети, които са нанесени на сградата трябва да бъдат възстановени за сметка на виновното лице, в случая строителя. И се надявам да бъде така добър и да възстанови щетите".
 

Източник: actualno.com