Инсулиновите продукти са от животински произход или получени по рекомбинантен

Инсулиновите продукти са от животински произход или получени по рекомбинантен ...

Инсулинови продукти за лечение на диабет.Инсулиновите продукти са от животински произход или получени по рекомбинантен начин с помощта на биотехнологични процедури. Природните продукти се получават от свински или говежди панкреас. Те имат слаба имуногенност и рядко предизвикват алергии. Свинският инсулин се означава с S, говеждият с B, а натуралният с N.

Свинският инсулин е най-близък до човешкия. Човешкият инсулин се означава с H или с представка и наставка Hum – или – man. Той се получава по два начина – чрез ферментативно модифициране на свинския инсулин или чрез рекомбинантна технология при E.coli. Предимството на човешкия инсулин е в неговата почти липсваща имуногенност, т.е. отстранен е рискът от алергии.

В зависимост от продължителността на действие инсулиновите продукти се разделят на бързо действащи и с краткотраен ефект или депо-форми.

NEW_MORE_BOX

Интермедиерните инсулини имат средна продължителност на действие, докато продуктите с пролонгирано действие реализират продължителен хипогликемичен ефект поради бавното освобождаване на инсулин от подкожната тъкан. Съвременните депо-инсулини съдържат в състава си и 10 до 50% краткодействащ инсулин, което осигурява настъпването на бърз ефект при продължително действие.

Инсулините се прилагат най – често подкожно и най – добре с шприц-писалки. Ефектът при бързодействащите инсулини настъпва 10 до 30 мин след приложението и отзвучава след 3 до 7 часа. Депо-формите се прилагат веднъж на 24ч. и подържат относително постоянни нива на кръвната захар.

Пълнителите съдържат инсулин с обем 1,5 и 3 мл. и могат да се използват до 4 седмици при правилно съхранение

Нежелани ефекти са алергични реакции и преходна пресбиопия (неясно виждане на близки предмети).

При предозиране се развива хипогликемия, която настъпва внезапно и се проявява с колапсно състояние или отпуснатост и сънливост, силен глад, гадене и сърцебиене. При преминаването от животински към човешки инсулин (който има по-бърз и силен хипогликемичен ефект) хипогликемичните прояви се срещат по-често.

Пациентите следва да бъдат добре информирани за този риск и за необходимите първи мерки при по-леките случаи (напр. поемане на захар, сладки или плодов сок).

Лекарствени взаимодействия. Глюкокортикоидите, диуретиците намаляват ефекта на инсулина и може да възникне хипергликемия. Бетаблокерите, клонидин и алкохола засилват действието на инсулина и предизвикват хипогликемия.2474

Източник: puls.com