Инициативата има за цел да даде повече прозрачност за дейността

Инициативата има за цел да даде повече прозрачност за дейността ...

Светла Несторова стана член на новоучредения Обществен съвет на Индекс на болниците.


Инициативата има за цел да даде повече прозрачност за дейността на лечебните заведения при някои социално значими диагнози

Председателят на Асоциацията на българските застрахователи Светла Несторова стана член на новоучредения Обществен съвет на инициативата "Индекс на болниците". В съвета влизат изтъкнати специалисти в сферата на здравеопазването и представители на различни неправителствени и правителствени организации. Останалите членове са съвета са: проф. Григор Димитров, директор "Осигурителни отношения" в БСК; проф. Петко Салчев, Директор на Дирекция "Класификационни системи, стандарти и иновации" в НЦОЗА; проф. Тодорка Костадинова, зам.-ректор на МУ-Варна; Оля Василева, директор на БАТЕЛ; Аркади Шарков, здравен експерт.

Целта на Обществения съвет е да очертава посоките за развитие на "Индекс на болниците", да следи за коректното им реализиране и да допринася за утвърждаване на основните принципи на инициативата: постигане на по-голяма прозрачност в системата на здравеопазването; увеличаване на възможностите за информиран избор за лечение сред пациентите; индиректно повишаване качеството на медицинската дейност в ЛЗ; стимулиране оказването на контрол над дейността в болниците; стимулиране на нормативната корекции в сферата на здравеопазването.

Инициативата "Индекс на болниците" е съвместна разработка на "Галъп интернешънъл" и clinica.bg и има за цел да даде повече прозрачност за дейността на лечебните заведения при някои социално значими диагнози. Това увеличава възможностите за извършване на по-добре информиран избор за лечение при пациентите и заостря вниманието на специалистите върху постигането на по-добри резултати при осъществяването на медицинската дейност.

Източник: insmarket.bg