Индустриалното производство в България през юни е нараснало с 1%

Индустриалното производство в България през юни е нараснало с 1% ...

Индустриалното производство в еврозоната е нараснало с 2,5% през юни.


Индустриалното производство в България през юни е нараснало с 1% спрямо май и с 3,6% спрямо същия период на миналата година, сочат сезонно изгладените данни на европейската статистическа служба Евростат.

Това поставя страната ни на десето място сред страните членки на ЕС, за които са налични данни, по ръст на промишленото производство на годишна основа и на шесто място по ръст на месечна основа.

През юни спрямо май индустриалното производство е намаляло с 0,7% в еврозоната и с 0,4% в ЕС, сочат данните на Евростат. За сравнение, през май индустриалното производство постигна ръст от 1,4% в еврозоната и 1,3% в ЕС. На годишна основа индустриалното производство е нараснало с 2,5% в еврозоната и с 2,6% в ЕС.


Спадът в еврозоната през юни спрямо май се дължи на намаляването на производството на капиталови стоки с 2,9%, на нетрайни потребителски стоки с 0,6%, на междинни стоки с 0,5% и на дълготрайни потребителски стоки с 0,4%. В същото време производството на енергия се е повишило с 0,5%.

В ЕС спадът от 0,4% се дължи на намаляването на производството на капиталови стоки с 2,0%, на междинни стоки с 0,3%, на дълготрайни потребителски стоки с 0,2% и на нетрайни потребителски стоки с 0,1%. В същото време производството на енергия е нараснало с 0,5%.

Сред страните членки на ЕС, за които са налични данни, най-голям спад на индустриалното производство на месечна основа е отчетен в Ирландия (-8,9%), Холандия (-1,3%) и Унгария (-1,2%), а най-голям ръст са постигнали Хърватия (+4,5%), Румъния (+1,7%), Чехия и Финландия (+1,5%).

Още по тематаИндустриалното производство в България отчита спад през априлИндустриалното производство в еврозоната се свива с 1% през януари
Повишаването на индустриалното производство в еврозоната с 2,5% на годишна основа се дължи на ръста на производството на капиталови стоки с 4,3%, на нетрайни потребителски стоки с 2,8%, на междинни стоки с 1,8% и на дълготрайни потребителски стоки с 0,9%, а производството на енергия е намаляло с 2,8%.

В ЕС ръстът от 2,6% на индустриалното производство на годишна база се дължи на увеличаването на производството на капиталови стоки с 4,4%, на нетрайни потребителски стоки с 3,1%, на дълготрайни потребителски стоки с 2,2% и на междинни стоки с 2,1%, а производството на енергия е намаляло с 2,0%.

Сред страните членки на ЕС, за които са налични данни, най-голямо повишение на индустриалното производство е регистрирано в Ирландия (+7,7%), Румъния (+7%), Чехия (+6,9%) и Полша (6,7%). Спад е отчетен в Дания (-1,2%), Португалия (-1,0%) и Холандия (-0,2%).

Източник: investor.bg