Индексът на промишленото производство в България, изчислен от сезонно изгладени

Индексът на промишленото производство в България, изчислен от сезонно изгладени ...

Промишленото производство нараства с 1,7% на годишна база.


Индексът на промишленото производство в България, изчислен от сезонно изгладени данни, се увеличава през октомври с 1,1% спрямо септември, когато се повиши с 0,7%. Това показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ), публикувани днес.

На годишна база промишленото производство нараства през октомври с 1,7%, което е най-сериозният растеж от април насам. Данните могат да се тълкуват като положителни и дават основание за запазване на очакванията за стабилен растеж на българската икономика в началото на четвъртото тримесечие.През октомври 2019 г. увеличение спрямо предходния месец е регистрирано в преработващата промишленост - с 1,8%, и в добивната промишленост - с 0,7%, а намаление - при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 4,6%.

По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при производството, некласифицирано другаде - с 18,1%, производството на хранителни продукти - с 6%, производството на превозни средства, без автомобили - с 5,3%, обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм и производството на метални изделия, без машини и оборудване - по 4,4%. Съществено намаление е регистрирано при: производството на електрически съоръжения - с 3,3%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 2,8%, производството на тютюневи изделия - с 2%.

На годишна база ръст на индекса на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в добивната промишленост - с 9,4%, и в преработващата промишленост - с 2,5%, а спад - при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 6,8%.

По-значително увеличение в рамките на 12 месеца има при производството, некласифицирано другаде - с 36,3%, производството на основни метали - със 17,9%, производството на хранителни продукти - с 13%, печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - с 5,9%. Най-голямо намаление е отчетено при: производството на тютюневи изделия - с 28,1%, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 8,4%, производството на лекарствени вещества и продукти - със 7,2%, производството на химични продукти - с 5,9%. 

Източник: investor.bg