Идеята на държавата за създаване на държавни бензиностанции е проблемна

Идеята на държавата за създаване на държавни бензиностанции е проблемна ...

Държавните бензиностанции няма да решат пазарните проблеми.


Идеята на държавата за създаване на "държавни бензиностанции" е проблемна по няколко причини от гледна точка на правото на защита на конкуренцията и потребителската защита. От една страна става въпрос за това каква е допустимата роля и намеса на държавата, а от друга за нормалното функциониране на пазарите при наличие на ефективна конкуренция.

Основни принципи на правото за защита на конкуренцията

Адв. Христо Копаранов е специализирал в правото за защита на конкуренцията, като няколко години е работил в Комисия за защита на конкуренцията, в това число в Дирекция "Антитръст и концентрации". От 2010 г. е адвокат, а към момента ръководи практиката по "Конкурентно и потребителско право" в Адвокатско дружество "Попов, Арнаудов и партньори". Поддържа и собствен блог за конкурентно право.

Правото за защита на конкуренцията изхожда от основополагащото разбиране, че както стопанските субекти, така и потребителите биха имали най-големи ползи при наличието на ефективна конкуренция, при които пазарните стимули водят до по-ниски цени, по-високо качество, както и до ефективно работещ бизнес. Приема се, че именно ефективната конкуренция е средство както за повишаване благосъстоянието на потребителите, така и за оптимално разпределение на икономическите ресурси. Там, където по някаква причина (например господстващо положение или картел) конкуренцията не работи, правото за защита на конкуренцията предвижда намеса от страна на независим регулатор, какъвто е Комисията за защита на конкуренцията. В определени сектори, където важен обществен интерес налага това и където е преценено, че общата регулация не би била достатъчна, е предвидена специална секторна регулация. Тя обикновено е свързана с конкретни изисквания към участниците на тези пазари (напр. регулирани цени) или с възможност съответният регулатор да наложи при определени условия такива задължения. Принципното разбиране за секторната регулация е, че тя се прави именно тогава, когато общата не сработва.

Странният феномен с държавните бензиностанции

Източник: mediapool.bg