Идея за пешеходна пътека с изкуствен интелект спечели състезаниеНад 60

Идея за пешеходна пътека с изкуствен интелект спечели състезаниеНад 60 ...

Ученици предлагат AI технологии за градската среда.


Идея за пешеходна пътека с изкуствен интелект спечели състезание

Над 60 ученици от 10 до 12 клас взеха участие в състезанието за финансова грамотност „Финансов лагер“ (източник: JA България)

Ученически проект за „умни“ пешеходни пътеки е победителят в Националното състезание за финансова грамотност „Финансов лагер“, организирано от JA България и Ситибанк.

Идеята на учениците от отбор „LOGOS” предвижда създаване на пешеходни пътеки, които се осветяват, като сигнализират със светлинен сигнал, когато на тях стъпи пешеходец. Умните пешеходни пътеки ще бъдат управлявани от изкуствен интелект и ще използват камери за лицево разпознаване, за да изчислят колко време ще е необходимо на даден пешеходец да премине по пътеката, като ще отчитат и когато на пътеката стъпи куче, котка или застане детска количка, както и колело.

Разликата с настоящите пешеходни пътеки със светлинен сигнал е тази, че предложението на учениците е той да се активира при стъпване в единия край, като така ще се минимизира и рискът от това паркирана в близост кола да попречи на видимостта на шофьора, който приближава пътеката в този момент.

На второ място журито класира идеята на учениците от отбор „EBAI”. Те предлагат създаване на Еко Бус, който да работи с електрически двигател и да бъде контролиран от изкуствен интелект. Всеки такъв автобус има възможност да бъде използван и като метеорологична станция.

На трето място се класира отбор „AI for the Bulgarian Air“, който предложи идея за подвижни станции (под формата на бусове), които да измерват нивата на фини прахови частици във въздуха, свързани от своя страна с локализирани станции за пречистване на въздуха.

Журито реши да даде и поощрителна награда на отбор „DIT“ с идея за отдаване под наем на сензори за наркотични вещества, която може да се приложи в училища и други публични сгради.

Отборите направиха прототипи на идеите си с блокчета от LEGO, като съставиха и финансов бизнес план за реализацията (източник: JA България)

Над 60 ученици от 10 до 12 клас взеха участие в състезанието. Разпределени в 12 екипа, учениците работиха над казус, свързан с развиването на бизнес идея, която внедрява умни технологии в градската среда. Отборите направиха прототипи на идеите си с блокчета от LEGO, като съставиха и финансов бизнес план за реализацията.

„Учениците работиха върху тема, която става все по-важна за големите градове – внедряването на умни технологии за подобряване на живота и околната среда“, каза Милена Стойчева, изпълнителен директор на JA България

Пред журито, което оценяваше идеите, те трябваше да представят бюджети за продажбите, разходите и паричните потоци за две тримесечия с реалистично изчислени резултати.

„Предложените идеи доказват, че младите хора са загрижени за качеството на средата, в която живеят, и търсят предприемчиви решения на различните проблеми в големия град“, сподели Галина Томова от Ситибанк след награждаването на участниците.

Източник: technews.bg