Хората трябва да знаят как функционира даден изкуствен интелект (система

Хората трябва да знаят как функционира даден изкуствен интелект (система ...

ЕП за изкуствения интелект: Трябва хората да могат да останат незаобиколими.

Хората трябва да знаят как функционира даден изкуствен интелект (система за автоматизирано вземане на решения), какъв е начинът за контакт с човек, имащ право да взема решения, които са част от обхвата на системата както и как решенията на системата могат да бъдат проверявани и коригирани. Това се казва в резолюция на Европейския парламент.
Резолюцията, приета с вдигане на ръка, ще бъде изпратена на Европейския съвет (държавите членки) и на Комисията, които трябва да вземат предвид позицията относно изкуствения интелект. Европейската комисия обяви, че ще представи своя план за европейски подход за изкуствения интелект на 19 февруари, 2020 година.
Евродепутатите са категорични, че изкуственият интелект и автоматизираните системи трябва да ползват "само висококачествени и безпристрастни набори от данни и "разбираеми и безпристрастни алгоритми". Трябва да бъдат създадени механизми за преглед за отстраняване на евентуални грешки в автоматизираните решения. Трябва също така да бъде възможно потребителите да търсят по съдебен ред обезщетение за окончателни и постоянни автоматизирани решения, казва ЕП.
"Хората винаги трябва да носят крайната отговорност за предложените от изкуствения интелект решения и да могат да отменят решения, взети в контекста на професионални услуги, като например в медицинските, правните и счетоводните професии, както и в банковия сектор", подчертават евродепутатите.
ЕП призовава за схема за оценка на риска на изкуствения интелект и автоматизираното вземане на решения и за общ подход на ЕС, който да допринесе за гарантирането на ползите от тези процеси и смекчаването на рисковете в целия ЕС.

Източник: actualno.com