Хората, които никога не са използвали интернет услуги в България

Хората, които никога не са използвали интернет услуги в България ...

Доклад: Близо 30% от българите никога не са използвали интернет.

Хората, които никога не са използвали интернет услуги в България са 27% от населението, което ни нарежда на последно място в ЕС по този показател.
Това сочи нов доклад на Европейската комисия, който следи индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) от 2015 година насам.
Въпреки че се наблюдава подобрение в сравнение с предходните години, когато процентът на хората, които не са присъствали в мрежата е бил над 30, все още сме далеч от средните стойности за ЕС - около 11%.
Данните показват сериозно изоставане на страната ни в повечето категории от панела "Използване на интернет услуги", в сравнение с другите страни членки на Европейския съюз.
България има най-малко активни потребители на интернет, най-малко участия на хората в онлайн курсове за подобрение на уменията и използваме най-малко социалните мрежи с професионално предназначение.
Изоставаме сериозно от средните показатели за ЕС и в категориите "Музика, видеозаписи и игри", "Онлайн Банкиране" и "Пазаруване".
Имаме обаче и едно първо място - българите използват интернет за видеоразговори най-много от всички други страни в ЕС. Данните показват, че над 80% от сънародниците ни предпочитат да комуникират по този начин.
Висок е процентът и на българи, които използват социалните мрежи - 79%, което ни нарежда на 7-мо място в ЕС, където средния показател е от около 65%.
Около средното равнище за ЕС обаче се движим що се отнася до четенето на новини отлайн. Над 74% от българите предпочитат този начин за набавяне на актуална информация.

Източник: actualno.com