Хлебното зърно, прибрано преди дъждовете, поскъпва, съобщиха от стоковата борса

Хлебното зърно, прибрано преди дъждовете, поскъпва, съобщиха от стоковата борса ...

Хлебното зърно, прибрано преди дъждовете, поскъпва.


Хлебното зърно, прибрано преди дъждовете, поскъпва, съобщиха от стоковата борса в Монтана. В началото на жътвата то бе 260 - 270 лв. за тон, от два дни скочи на 300 - 310 лв. за тон. То е с високо качество за разлика от зърното, прибирано след дъждовете.

Качественото зърно е малко по количество, тъй като са ожънати само 7 120 дка при среден добив от 514 кг от дка. В област Монтана с пшеница са засети 427 000 дка.

В областта преди дъждовете е прибран и ечемикът. С тази култура са били засети 31 428 дка. Средният добив е 487 кг.

Падналите дъждове са влошили силно качеството на хлебното зърно. Посевите са почернели, зърното е покълнало, а от силния вятър на много места те са полегнали.

Източник: fakti.bg