"Хидропневмотехника" АД - гр. Казанлък отчита 49% спад на нетната

"Хидропневмотехника" АД - гр. Казанлък отчита 49% спад на нетната ...

Хидропневмотехника с 49% спад на нетната печалба през 2017 г..


"Хидропневмотехника" АД - гр. Казанлък отчита 49% спад на нетната печалба на годишна база до 206 хил. лв. за 2017 г., показва отчетът на дружеството, публикуван чрез БФБ-София.

Нетните приходи от продажби обаче се увеличават с 8% на годишна база до 4,33 млн. лв. за 2017 г., или с 318 хил. лв.

Разходите за възнаграждения и осигуровки се увеличават с 217 хил. лв. на годишна база до 1,71 млн. лв. за 2017 г., като повишението е с 14,6%.

Разходите за материали са нагоре с 10,7% до 1,49 млн. лв. В казанлъшкия производител на детайли за хидравлични машини са работили 88 души средносписъчно през 2017 г., спрямо 89 през 2016 г.

Основен акционер с дял от 82,92% от капитала е "Хидравлика 96" ООД, следвано от ДФ "Юг Маркет Максимум" с 3,01%, "Юг Маркет" АД с 1,11%, самото "Хидропневмотехника" АД с 0,84%, ДФ "Юг Маркет Оптимум" с 0,3% и други с 11,82%.

Основните клиенти на "Хидропневмотехника" през 2017 г. са "М+С Хидравлик" АД с дял в продажбите от 26,8%, следвано от "Хидрос Турция" с 11,1%, от "Оби Стар" ООД с 8,2%, "Рохимар" с 5,1% и "Софидра" с 4,3%.

Основните доставчици на суровини са "Ако Еуробар" с 8,4% през 2017 г., "Франкщал" с 4,7% и "Комерчиал" с 3,7%. При материалите водещ доставчик е "Искар" с 4,4%, следвано от "Тимекс" ООД с 2,8% и "Гюринг-България" ЕООД с 2,8%.

Тримата членове на Съвета на директорите са получили съответно по 28 553,31 лв. възнаграждение за председателя и зам.-председателя, както и 85 826,54 лв. за изпълнителния член.

Акциите на "Хидропневмотехника" поевтиняват с 16,67% в последните 12 месеца до 100 лв. за брой и 4 млн. лв. пазарна капитализация.

Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.

Източник: investor.bg