Гражданството определя до голяма степен качеството на живот на човека,

Гражданството определя до голяма степен качеството на живот на човека, ...

Държавите с най-качествено гражданство и къде е България.Гражданството определя до голяма степен качеството на живот на човека, достъпа му до основни права, особено когато пътува.

България е 37-мо място в изследване на базираната в Италия организация "Двойно гражданство", която е класирала 50 държави по 12 показателя, между които свобода на придвижване, здравеопазване, независимост на съдебната система, защита на собствеността, отношението към еднополовите бракове. Състоянието на правата на жените, майчинството, здравеопазването, трудовия пазар и пр. се оценява от 1 до 5 точки.

Водят Исландия и Ирландия, събрали по 54 точки от максималните 60.

България е оценена с 38 точки, колкото и Чили, а САЩ са само с 1 позиция и с 1 точка по-напред.

Сред останалите членки на ЕС България изпреварва Полша, Гърция и Унгария (бел. ред. не всички държави - членки на ЕС са включени).

Ето първите десет:
Исландия
Ирландия
Финландия
Швеция
Великобритания
Нидерландия
Дания
Норвегия
Люксембург
.
България е оценена с максилмалния брой точки по показателя "свобода на движение", "права на жените" и "закрила на майчинството". Едва с по една точка е оценено равноправието в брака и правата на бащата, а с две - независимостта на съда.

Исландия води благодарение на политиките си за закрила на бащинството - всеки татко получава 12 седмици платен отпуск, които да прекара с новороденото си бебе, разликата в заплащането на мъжете и жените е почти премахната, еднополовите двойки могат да сключват брак. Ирландия е класирана напред, защото притежателите на нейни паспорти могат да посетят 170 държави в света без виза, отпускът по майчинство тук е 42 седмици, а не 13, както в Исландия. Отпускът за бащинство обаче е само 2 седмици и затова страната остава на втора позиция.

Идеята на съставителите на класацията е да подпомогнат сравненията между отделните държави особено за хората, които имат или се стремят към двойно гражданство. Ползите от този статут са възможността да живееш и работиш без ограничания в двете държави, да притежаваш собственост там, да пътуваш свободно, да гласуваш.

Източник: dnevnik.bg