Гражданските протести трябва да бъдат чути, те са демократичен шанс

Гражданските протести трябва да бъдат чути, те са демократичен шанс ...

Съдия Мирослава Тодорова: Разговорът за реформа на прокуратурата може да бъде иницииран от президента.Гражданските протести трябва да бъдат чути, те са демократичен шанс сред общество в преход, в което са се появили съмнения за криминализиране на институциите. Генезисът на гражданското недоволство трябва да бъде разчетен в сериозна, а не в протоколно-церемониална дискусия при избора на главен прокурор. Сериозният разговор би бил белег на зрялост и еманципиране на Висшия съдебен съвет, който предстои да извърши избора.

Този е един от въпросите, който коментира съдия Мирослава Тодорова в интервю за в. "Сега", запитана дали е възможно енергията на уличните протести да пренареди предварително зададената схема за безалтернативния избор на следващия главен прокурор.

Въпросът за гражданските прояви става остро актуален след вчерашните опити да бъде дискредитиран организирания от сдружение "Правосъдие за всеки" протест срещу единствената номинация за главен прокурор от присъствието на групи с предизвикател вид на футболни ултраси, които отказват да говорят за мотивите си да присъстват на протеста.

Съдия Тодорова подчертава, че необходимата истинска дискусия за избора на главен прокурор не се изчерпва с името на кандидата и неговото разбиране за функционирането на прокуратурата в институционалната рамка. А е необходим разговор

какви са функциите на прокуратурата и механизмите за поемане на отговорност

. Такъв разговор трябва да бъде иницииран от органите, които имат конституционното правомощие да го направят продуктивен, такъв е президентът например, подчертава Мирослава Тодорова.

Съдия Тодорова анализира проблема за самоидентификацията на прокурорите, на които са създадени фалшиви очаквания в конституцията, че са като съда, а всъщност професията им изисква да бъдат началници на полицаите, но за това пък има и нормативни, и фактически пречки.

От една страна, прокуратурата е приближена до съда в конституцията, от друга страна - е господар на досъдебното производство, но без да има достатъчно механизми да контролира органите на изпълнителната власт да работят ефективно, подчертава Тодорова същността на единия от проблемите. Друг проблем е, но и той е свързан с неопределеността на прокурорския статус, че няма гаранции прокурорът да може свободно да изпълнява правомощията си в наказателния процес.
Необходима е функционална самостоятелност на прокурора, но за целта се налагат поне законодателни промени.
Това са част от проблемите, за които трябва да започне разговорът, за който съдия Мирослава Тодорова отправя очаквания към президента.

- Лаиебрланта дмоекаицря иисвзка гаджрасикнте птеостри да бдаът чтуи. В дръавжи в прохед към унтрвдъажвае на правото, при киото са дтоупсани силни смъиненя за киирнлмаииазрне на интситиуците, мобииизанролто грданажско уачстие е дремтокаиечн шанс. Риазнчаетто на пинлоасето, треъстнео на гзенсеиа на недвоолтсвтоо и пвджоерантео на сризонеа, а не на птрооколно-цеемрнлоаина диусксия би блио беелг на зсрлоят на ВСС, а сщъо и на емацринпание. Впъросът не се ичрзепва с иемто на кнокертиня кидааднт и неготвоо разбирнае за фонукциаирнетно на поурткаарурта в иистнтуциоанантла ркама на пратввоаа държава. Изсвика се не смао потосснявто на осбещвтеното ваинмине, но и кмоенптеетн ргзооавр, който да пчное от самото нлачао – ккави са фникуците на пркууроаратта, ккави са михеазнимте за пемонае на отгонорвост, въмзонжо ли е така нбоемоходито упснешо сртъудничество с иъплзинтелнтаа вслат да стане в стиемаста, в която е и сдъът, това сздъваа ли песрдктпоави за предавнае на зисаоивсмт "по симпаитя" връху сдъа, ккави са гарацнтиие на фцинуонклаатна самототяселнсот на ивидиднуанлия проркуор. Този рзаоговр тбрява да бъде иинцииран от оаргитне, които иамт ксотнтиуинцона кеомптнентост да го нпарваят подрквтуиен, ккъавто е прзиденеътт нпамриер. https://www.segabg.com/category-observer/pochtenite-prokurori-se-prevrushtat-vuv-vutreshni-izgnanici © Segabg.com 2019

Източник: dnevnik.bg