Господи, Боже наш, Ти Който си на небесата, чуй нашата

Господи, Боже наш, Ти Който си на небесата, чуй нашата ...

Всеки Истински Българин Трябва Да Го Направи! Помогнете На Родината, Кажете Тази Молитва За Майка България!.


Господи, Боже наш, Ти Който си на небесата, чуй нашата молитва, озари ни с лъча на могъщия Си Дух и разпали в сърцата ни искрата, която Си вложил в нас. Укрепи в гърдите ни пламъка на Свободата и Правдата.

Просвети ни да бъдем смели и доблестни българи, достойни за своя славен род, за твоята велика Милост. 

Ти, Който Си вдъхновил за светли дела нашите духовни първенци; 

Ти, Който Си благославял меча на нашия воин и Си го водил към подвизи и величие, Господи, Ти няма да забравиш и нас. Простри десницата Си над нас, да вървим по Твоя Път с нашия избран народ и нашите братя – Твои верни, заседнали в своята земя по Твоя Воля. 

Дай ни сила да живеем и воля да се борим с неправдите, да работим за благото и величието на Отечеството ни.

Дай на нашата скъпа Родина твърдост в изпитанията, воля за живот и вяра в нейния успех, за да летим през вековете, водени от своя мъдър Баща към победа и възход, към могъщество и вечност, за Твоя слава. 

Амин.

Източник: bradva.bg