Големият град. Отвън мечтаем да се гмурнем в него -

Големият град. Отвън мечтаем да се гмурнем в него - ...

Четиво за прагматици или 7 проблема, които София реши в последните 10 години.


Големият град. Отвън мечтаем да се гмурнем в него - високи заплати, лъскави сгради, метро, бързи коли, широки булеварди, паркове, развлечения. Отвътре ни мори динамиката - чистотата на въздуха, проблеми с паркирането, трафик, задръствания, шум. Истинска лудница. Колкото повече хора - толкова повече възможности. Но и повече проблеми. Милион и половина живеят в столичния град. И броят им нараства всеки месец, може би всяка седмица дори. И всеки, намерил възможности за работа и развитие тук, става част от потребителите на цялата инфрастртуктура, транспорт, чистота, детски градини, паркоместа, училища, общински болници ... всички ресурси, които един столичен град предоставя на своите обитатели.

Животът в големия град е свързан с постоянно нарастващи очаквания и нужди на неговите жители. Управлението му - с непрекъснато развитие и решаване на купища проблеми от всякакво естество.

Промени ли се нещо в София през последните 10 години? Ето 7 проблема, които са решени, и за които можем простичко да кажем, че днес е по-добре от вчера. Вярно е, че добрите новини за мнозина са просто част от пейзажа и влизат в графата "столичната управа просто си върши работата". И така да е. След като сме винаги готови да посочим проблемите, защо понякога да не кажем и добра дума за намерените решения.

Чистотата

Помните ли лятото на 2009 в София? Боклуците, които преливаха от всеки ъгъл, миризмите, бездомните кучета, които разнасяха отпадъци от неизпразнените контейнери. Градът беше задушен от балите, които по спешност трябваше да се махнат от площадките в Суходол.

Кризата с боклука в София е вече далечен спомен и раздел в снимконвия архив на вестниците. Днес сметта на града са почиства редовно, дори сметосъбирането е разделно. И докато през 2009 г. всички отпадъци на София се депонираха в сметища, сега - през 2019-а, 85% от тях се оползотворяват в инсталациите на завода за преработка на боклук. За справка - само от автоматизираното им разделяне резултатът е около 2 тона алуминий на ден, предимно от кен опаковки и дезодоранти.

12 януари, 2005 г. - София тъне в боклуци в разгара на кризата със сметоизвозването. Изследване на въздуха регистрира, че показателите на ред елементи се оказват силно завишени: на стронций - 112 пъти, на ванадий - 46, на арсен - 13 пъти, на окисляемостта

Източник: dir.bg