Главният прокурор Иван Гешев поиска замразяване на заплатите на магистратите

Главният прокурор Иван Гешев поиска замразяване на заплатите на магистратите ...

Иван Гешев иска замразяване на заплатите на магистратите.


Главният прокурор Иван Гешев поиска замразяване на заплатите на магистратите и съдебните служители до края на 2020 година. Стана ясно, че предложението му ще бъде обсъдено на извънредно заседание днес на Прокурорската колегия на ВСС.

„Разрастващата се пандемия от Covid-19 изисква вземането на всички необходими мерки, както за опазване живота и здравето на хората, така и за запазване на икономическата стабилност и качеството на живот в страната, а това изисква финансова дисциплина, съобразяване с възникналите затруднения в бюджетната сфера и солидарност с българските граждани в условията на извънредното положение“, пише до съдебните кадровици Гешев.

Освен да не се актуализират заплатите на магистрати и съдебни служители, главният прокурор предлага Висшият съдебен съвет да препоръча на административните ръководители в съдебната система по време на извънредното положение да предоставят - по специален график, половината от платения годишен отпуск на магистратите и съдебните служители, дори и без тяхното съгласие, и по възможност - целият платен годишен отпуск на онези, на които предстои пенсиониране до 31 декември.

„Висшият съдебен съвет е органът, в чийто правомощия е вземането на решения за изпълнението на бюджета на съдебната власт и за даване на принос в усилията на българската държава за ограничаване и преодоляване на неблагоприятните последици от разрастващата се пандемия от Covid-19“, аргументира се Иван Гешев.

Източник: duma.bg