Гаранцията за устройствата е три годиниОще през 2015 г. е

Гаранцията за устройствата е три годиниОще през 2015 г. е ...

Още през 2015 г. трябвало да сменят дисковия масив.


Гаранцията за устройствата е три години


Още през 2015 г. е трябвало да бъде сменен дисковия масив на Агенцията по вписванията. Гаранцията на устройствата е три години, а след изтичането им сривовете не са изненадващи.

Това се е знаело както от шефа на Агенцията Елена Маркова, така и от правосъдния министър по това време Христо Иванов.

„Последната доставка на дисков масив е през далечната 2012 година. Същият не се поддържа от производителя и каквато и да е повреда би могла да доведе до възпрепятстване на АВ да изпълнява своите задължения: да забавя регистрации и промени във фирмени дела; забавяне на вписвания по партиди в имотния регистър и др. грешки при вписване.

Неизпълнението на обществената поръчка би могла да доведе до загубване на информация за до две седмици.” Това е записано в Допълнителната информация към обществена поръчка от 22.11.217 г. В изградения в Шумен аварийно-възстановителен център, за който са платени 560 000 лв. работят само климатиците. Ако центърът работеше, сривът в Търговския регистър щеше да бъде овладян за часове.

Твърденията на Христо Иванов, че „министрите нито одобряват оперативните разходи” на второстепенните разпоредители с бюджет, какъвто е Агенцията по вписванията не отговарят на истината. Самият Иванов на 9.09.2014 г. издава заповед, която е адресирана и до шефа на Агенцията по вписванията, с която нарежда: „Ръководителите на второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на правосъдието да преразгледат всички сключени от тях договори по Закона за обществените поръчки и да предприемат действия по започване на преговори по намаляването на сключените договори с минимум 10 %”.Изисква в 20 дневен срок подробни доклади какво е направено.

Източник: trud.bg