Фондация Пловдив 2019“ ще финансира разнообразни артистични дейности и акции,

Фондация Пловдив 2019“ ще финансира разнообразни артистични дейности и акции, ...

Пловдив 2019 ни поднася изкуството на тепсия.Фондация „Пловдив 2019“ ще финансира разнообразни артистични дейности и акции, които водят изкуството директно при хората и общностите в града. За набирането на идеи вече е отворена покана  към организации от страната и чужбина за включване в програмата на Европейската столица на културата.

Търсят се малки проекти, като основен акцент са трите водещи идеи от програмата на „Пловдив 2019“, свързани с кирилицата като уникален български принос към европейската култура, работата с различни общности в кварталите на града и реализацията на акции и намеси около река Марица и остров Адата. Желаещите да участват ще имат възможност да подават и предложения, които не са тематично свързани с посочените акценти, но отговарят на основните цели и приоритети на предварителната програма на „Пловдив 2019“.

След поканата за читалища, обявена в края на миналата година, фондацията дава възможност този път на по-широк спектър от организации, както и на независими артисти и куратори, да осъществят своите идеи в рамките на голямата инициатива.

Отворената покана за малки проекти е с общ бюджет от 400 000 лв. и с облекчени условия за кандидатстване и реализация на проектите. Максималната сума, която може да получи един проект, е до 10 000 лв. при собствен принос от страна на кандидата 30 %, който може да бъде и нефинансов.

Поканата ще е отворена два месеца, през които екипът на "Пловдив 2019" ще провежда отново информационни срещи за насочване на кандидатите. Крайният срок за подаване на предложенията е 6 април. Реализацията на одобрените проекти ще започне през септември 2018-а  и ще продължи през цялата година на титлата като част от официалната програма на Европейска столица на културата 2019 г.

Източник: marica.bg