Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) отправя покана за участие в три

Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) отправя покана за участие в три ...

Финансиране на проекти за над 17 млн. лева ще осигури Фонд Научни изследвания“.


Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) отправя покана за участие в три конкурса: „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2019 г.“; „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2019 г.“; Конкурс „Българска научна периодика - 2019 г.“.Още по тематаФонд "Научни изследвания" набира проекти по програмата FLAG-ERAЗа проектите на Фонд “Научни изследвания” са необходими 35-40 млн. леваУчени от чужбина ще оценяват проектите във фонд "Научни изследвания"

Общият прогнозен бюджет, който ще се използва за финансиране на проектите, е 17,2 млн. лева, съобщиха от фонда. 

Целта на „Конкурса за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2019 г.“ е да подкрепи нестопанска научна дейност за фундаментални научни изследвания за придобиване на нови знания в редица области. Сред тях са биологически науки; математически науки и информатика; медицински науки; науки за земята; обществени науки; селскостопански науки; технически науки; физически науки; химически науки; хуманитарни науки.

От ФНИ уверяват, че така ще се постигне устойчиво възстановяване на международните позиции на страната по количество и качество на международно видимата научна продукция. След реализирането на проектите ще се повиши количеството и качеството на фундаменталните научни изследвания, свързани с проблеми от регионално и национално значение, както и ще засили връзките на науката с образованието и бизнеса.

Прогнозният общ бюджет на конкурса за финансиране на научни изследвания е 16 млн. лева, минималната сума за всеки отделен проект е 60 хил. лева, максималната е 120 хил. лева. Документи се подават до 17 часа на 25 септември в деловодството на Фонд „Научни изследвания".

Прогнозният общ бюджет на конкурса за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти е 800 хил. лева. Минималната сума за всеки отделен проект е 15 хил. лв., максималната е 30 хил. лв. Срокът за изпълнение на одобрените проекти е 24 месеца, документи се подават до 26 септември.

Реализираните проекти ще осигурят квалификация и ефективно кариерно развитие на учените, основано на високо ниво на научните изследвания.

С проектите за конкурса „Българска научна периодика - 2019 г. ще се стимулира и подпомага разпространението на висококачествено научно знание чрез издаването и разпространението на рецензирани и индексирани
български научни периодични издания с поне тригодишна история.

Прогнозният общ бюджет на конкурса е 400 хил. лева. Минималната сума за всеки отделен проект е 4 хил. лв., максималната е 7 хил. лв. В настоящата процедура се прилагат правилата за минимална държавна помощ, според европейски регламент.

Срокът за изпълнение на одобрените проекти е 12 месеца, а предложенията се приемат до 26 септември.

Източник: investor.bg