Европейският парламент създава анкетна комисия, която ще има за задача

Европейският парламент създава анкетна комисия, която ще има за задача ...

ЕП създава комисия за установяване на пропуските, довели до терора в Европа.


Европейският парламент създава анкетна комисия, която ще има за задача да установи пропуските, довели до терористичните атаки в Европа, съобщиха от законодателния орган на сайта си.

Комисията със срок 12 месеца на работа ще се опита да установи практическите и законодателни пропуски в борбата с тероризма в съюза.

Конкретно тя ще отговаря за изпълнението на съществуващите мерки в областта на управлението на външните граници; пропуските в споделянето на съдебна, полицейска и разузнавателна информация между страните членки; по-тясна оперативност при споделянето на база данни; влиянието на антитерористичното законодателство на ЕС върху основните права; радикализация и ефективността на програмите за борба с радикализацията; пране на пари и финансирането на тероризъм, включително връзките с организираната престъпност и най-добри практики за защита на "меки" цели и важна инфраструктура като летища и гари.

30 евродепутати ще участват в специалната комисия, която ще е с мандат 1 г. Тя ще трябва да подготви междинен и окончателен доклад с фактологичните открития и препоръки.

Решението беше прието от 527 депутати, срещу 73, 36 се въздържаха.

Източник: cross.bg