Европейските потребители смятат, че икономиката е във възход. Икономическите очаквания

Европейските потребители смятат, че икономиката е във възход. Икономическите очаквания ...

Европейските потребители: Икономиката е във възход.


Европейските потребители смятат, че икономиката е във възход. Икономическите очаквания през декември 2017 г. се увеличиха до средно 17 пункта за всички страни от ЕС – явно увеличение с 5 пункта в сравнение със септември. Във Франция, Германия и Австрия имаше значително повишение. В Румъния, от друга страна, потребителското доверие в икономическия растеж се понижи рязко на фона на продължаващата правителствена криза. Това се посочва в проучването на GfK на потребителския климат в Европа за четвърто тримесечие на 2017 г.

Тези положителни оценки на потребителите съответстват на данните от Европейската комисия, които предвиждат увеличение на брутния вътрешен продукт на страните от ЕС с 2,3%.

От септември до декември 2017 г. очакванията за доходите в Европа леко се повишиха – средно с 2 пункта, достигайки 15 пункта. Очакванията за по-високи заплати бяха особено положителни в Австрия и Словения. Тук най-големите понижения също бяха в Румъния. Склонността към купуване се подобри спрямо септември с 1 пункт, като през декември приключи на 21 пункта. За този показател Полша и Австрия отбелязаха най-голямо увеличение.

 „За цялата 2017 година доверието в икономическия растеж в Европа се увеличи значително. Поради това увеличение хората също се надяват, че заплатите им ще бъдат повишени. В широки части от Европа очакванията за доходите са положителни, но са само малко по-високи в сравнение с 2016 г. Същото се отнася и за склонността към купуване. Въз основа на всички фактори за 2018 г. GfK прогнозира увеличение на потребителските разходи на частните домакинства в Европейския съюз от 1,5% до 2% в реално изражение. Следователно европейската икономика ще продължи да бъде подкрепяна от частното потребление“, коментира експертът по потребителите на GfK Ролф Бюркел коментира:

България: Икономическите очаквания се стабилизират

Към края на 2017 г. икономическите очаквания в България достигнаха 6,3 пункта през декември. Това е втората най-висока стойност за годината и силно окуражаваща след най-ниското ниво за годината от -11,3 пункта през май.

Все пак, през декември 2017 г. очакванията за доходите бяха на ниво от 11,3 пункта и българите ги оцениха като значително по-лоши от тези през февруари, когато очакванията достигнаха най-висока стойност за годината от 26,1 пункта. В сравнение с декември 2016 г. показателят също е по-нисък с 8,4 пункта.

През последното тримесечие на 2017 г. склонността към купуване продължи да нараства, като през декември достигна 23,0 пункта. Това все още е значително по-ниска стойност от тази от 30,2 пункта, постигната през декември 2016 г.

Източник: manager.bg