Европейските политици от дълги години се стремят да развият единен

Европейските политици от дълги години се стремят да развият единен ...

Зависима ли е Южна Европа от доставките на втечнен природен газ?.


Европейските политици от дълги години се стремят да развият единен вътрешен газов пазар, предприемайки значителни инвестиции в инфраструктурата, за да подобрят трансграничната търговия. Въпреки че много европейски газови пазари отчитат добра синхронизация, те остават обект на динамиката на световните пазарни тенденции, пише Дейвид Уорнюк за Oilprice.

Нетипично топлата зима в Европа и в Азия оказа своето влияние върху световното търсене на природен газ, като потисна цените в тези региони до съответните многогодишни дъна.

Въпреки че износителите на втечнен природен газ (LNG) от САЩ вероятно ще приемат тесни маржове на печалбата за няколко седмици, по-устойчивият натиск може да ги насърчи да ограничат доставките за Европа. Според Тиери Брос, старши научен сътрудник в Oxford Institute for Energy Studies, 20-процентен спад в цените на газовите терминали ще бъде повратна точка, насърчавайки производителите да „спрат да внасят газ в Европа“.В контекста на газовата сигурност, гъвкавостта, осигурена от LNG, някога считан за благословия, сега може да действа като проклятие. Това е особено очевидно в иберийския коридор, който притежава най-голям капацитет за регазификация в Европа и е силно зависим от LNG при покриването на търсенето.

Редица фактори превръщат Пиренейския полуостров в особено уязвима зона при този сценарий заради ниската ликвидност на PVB (виртуални търговски точки), високият дял на LNG в импортния портфейл и насочената към внос физическа мрежа.Високият дял на LNG в портфейлите за внос на Португалия и Испания (съответно 31% и 40%) предполага, че при сценарий, при който спрат доставките за Европа, транспортирането на газ през тръбопроводите Maghreb и MedGaz ще стане още по-стратегически важно за газовата сигурност.

Заради ниското ниво на физическа взаимовръзка между инфраструктурите на Франция, Испания и Португалия, LNG е необходим, за да може Иберия да отговори на търсенето. Капацитетът на междусистемните връзки между Франция и Испания е 16,89 млн. куб.м на ден и е малко вероятно да отговори на търсенето самостоятелно с ограничени запаси, ситуирани на континента.В крайна сметка Иберия отдавна е разпозната като „енергиен остров“ поради здравата си връзка с динамиката с глобалния газов пазар за разлика от ценообразуването в Северозападна Европа.

Въпреки че европейската газова сигурност непрекъснато се развива като процес след въвеждането на Третия енергиен пакет, тя може да се разглежда като незавършен елемент, тъй като развитието на мрежата остава неравномерно в отделните страни на Стария континент.

Източник: investor.bg