Европейската централна банка повиши прогнозите си за инфлацията за тази

Европейската централна банка повиши прогнозите си за инфлацията за тази ...

Марио Драги: ЕЦБ се принуди да понижи очакванията си за растежа на еврозоната.


Европейската централна банка повиши прогнозите си за инфлацията за тази и следващата година, но понижи прогнозата си за растежа за 2018 г. Това каза Марио Драги, управител на ЕЦБ по време на пресконференцията, която се проведе след заседанието на регулатора, съобщава Ройтерс.

ЕЦБ очаква инфлацията да достигне 1,7% през тази година и да се задържи на това ниво през 2019 г. и 2020 г.. За сравнение предишната прогноза беше за ускорение на инфлацията с 1,4% през тази и следващата година. Още по тематаМарио Драги пази в тайна следващия си ход за лихвитеМарио Драги: И при „умерен“ растеж сме уверени за инфлациятаДраги: ЕЦБ ще прекрати купуването на облигации при устойчив тренд на инфлацията

Заради поскъпването на петрола с повече от 60% от миналата година насам и спада на еврото след неотдавнашното му силно покачване спрямо долара, внесената инфлация започна да нараства, подхранвана слабо от покачването на потребителските цени и теглейки основната инфлация нагоре, обясни още банкерът.

„Притесненията, свързани с протекционизма, и турбулентността в някои ключови икономики, принуди ЕЦБ да понижи очакванията си за икономическия растеж“, каза още Драги. Така вече икономическият растеж за тази година се очаква да бъде 2,1% спрямо по-ранната прогноза от 2,4%.

На днешното си заседание Управителният съвет на ЕЦБ взе решение да продължи да прави нетни покупки по програмата за изкупуване на активи с текущ месечен темп от 30 млрд. евро до края на септември 2018 г. Банкерите очакват след септември 2018 г. в зависимост от текущите макроданни, потвърждаващи средносрочните инфлационни перспективи на Управителния съвет, месечният темп на покупките на нетни активи ще бъде намален до 15 млрд. евро до края на декември 2018 г. и след това да приключи, ако икономиката на еврозоната остане устойчива.

ЕЦБ възнамерява да запази своята политика за реинвестиране на основните плащания от падежиращите ценни книжа, закупени по програмата за обратно изкупуване, за продължителен период от време след края на покупките на нетни активи и във всеки случай толкова дълго, колкото е необходимо за поддържане на благоприятни условия на ликвидност и висока степен на парично предлагане.

Управителният съвет реши, че лихвеният процент по основните операции по рефинансиране и лихвените проценти по пределното кредитно улеснение и депозитното улеснение ще останат непроменени съответно на 0,00%, 0,25% и -0,40%. Управителният съвет очаква основните лихвени проценти на ЕЦБ да останат на сегашните си равнища поне през лятото на 2019 г. и във всички случаи толкова дълго, колкото е необходимо, за да се гарантира, че развитието  на инфлацията остава в съответствие с настоящите очаквания.

Източник: investor.bg