Европейската космическа агенция започва процедура за набиране на проектни предложения

Европейската космическа агенция започва процедура за набиране на проектни предложения ...

Българската индустрия проучва възможностите за навлизане на космическия пазар.Европейската космическа агенция започва процедура за набиране на проектни предложения за изготвяне на проучване за потенциала на българската индустрия в космическия сектор и технологичната му готовност за сътрудничество. През последните години Европейската космическа агенция, със своята ракета-носител Ариана 5, се утвърди като лидер в извеждането на търговски спътници и се превърна в основен конкурент на НАСА. Наред с тези задачи, агенцията изпълнява и много научни мисии с цел изучаването на Земята и планетите от слънчевата система.

Според експерти нововъзникващият космически пазар би могъл да достигне 1 трилион долара годишно до 40-те години на века. В момента европейски, азиатски и американски компании да разчертаят границите в един активно развиващ се сегмент, който обещава договори за всичко - от проучвания до добив на полезни изкопаеми и космически ресурси.

Инициативата за процедурата е на Министерство на икономиката. Проучването включва преглед и оценка на възможностите и потенциала на България в космическия сектор, изготвяне на пълен списък на предприятията с потенциал за навлизане в космическия пазар и оценка на дългосрочния потенциал на всяко предприятие / технология. Очакват се и предложения(обосновани) области към които да се насочат усилията за развитие, както и препоръки за развитието на космическата политика в България.

За да се включи в процедурата, трябва да бъде катрографиран индустриалният сектор в странта с потенциал в космическия сектор, както и да се направи проучване на всички индустрии и академични среди, които биха могли да работят с Европейската космическа агенция / да се възползват от работата в космоса.

Икономическата цел е идентифициране на ключовите области с най-голям потенциал за възвръщаемост на инвестициите / дългосрочна устойчивост.

Разработването на обосновани препоръки и варианти допринасящи към развитието на българската космическа политика (включително разглеждане на програмите на ЕКА, програми на трети страни, финансирани от ЕС, търговско и национално финансиране) трябва да е в срок от 6 месеца, а проектната стойност е 75 000 евро. Проектните предложения се очакват до 19 юли 2019 г., а началото на изпълнение на проекта: септември / октомври 2019 г.

 

 

Източник: banker.bg