Европейската комисия счита, че плановете за държавна помощ от страна

Европейската комисия счита, че плановете за държавна помощ от страна ...

ЕК позволи държавна помощ за интерконектора ни с Гърция.

Европейската комисия счита, че плановете за държавна помощ от страна на България и Гърция за изграждане и експлоатация на междусистемна връзка за природен газ са в съответствие с правилата на ЕС за държавната помощ. Проектът ще допринесе за сигурността и диверсификацията на енергийните доставки на ЕС, без да наруши неправомерно конкуренцията, казва Брюксел.
"Одобрихме помощ, която ще бъде предоставена от България и Гърция, тъй като тя е ограничена до това, което е необходимо за реализирането на проекта, и затова е в съответствие с правилата за държавната помощ", коментира еврокомисарят по въпросите на конкуренцията Маргрете Вестегер.
С одобрените от ЕК мерки ще бъдат подкрепени изграждането и експлоатацията на 182 километра трансгранична междусистемна връзка (наречена IGB) между Гърция (Комотини) и България (Стара Загора). Междусистемната връзка е проектирана за транспортиране на 3 милиарда кубични метра природен газ годишно (bcm/y) от Гърция до България до 2021 г. При евентуална по-късна фаза на проекта капацитетът може да се увеличи до 5 bcm/y и да се създаде възможност за обратен пренос от България към Гърция. IGB е съвместно акционерно дружество, съставено от консорциума IGI Poseidon (включващ италианското дружество Edison и заварения гръцки оператор DEPA) и българския оператор „Български енергиен холдинг“ (БЕХ).
Общият размер на инвестиционните разходи за изграждането на междусистемната връзка възлиза на 240 милиона евро. Финансирането ще се осигури чрез:
- пряко дялово участие в размер на 46 млн. евро от акционерите на съвместното акционерно дружество.
- вноска от 45 млн. евро от Европейската енергийна програма за възстановяване (ЕЕПВ), която се управлява централно от Европейската комисия.
- заем в размер на 110 млн. евро, предоставен от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) на БЕХ (впоследствие прехвърлен на "Ай Си Джи Би" АД). По този заем ще има безусловна безплатна държавна гаранция от България.
- пряко финансово участие в размер на 39 млн. евро от държавния бюджет на България чрез оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014—2020 г. (ОПИК).
Освен това, ще има определен режим за корпоративно данъчно облагане, който ще се прилага за "Ай Си Джи Би" АД за срок от 25 години от началото на търговските операции и ще бъде уреден чрез междуправителствено споразумение между България и Гърция. А основните аргументи на Брюксел да одобри са, че проектът ще допринесе за напредъка по основните стратегически цели на ЕС, включително диверсификацията на източниците за доставка на газ и ще повиши сигурността на доставките на газ за ЕС, както и, че мерките за помощ са необходими, тъй като проектът не би могъл да бъде осъществен без помощта. В тази връзка финансовият анализ на проекта, извършен от ЕК, показа, че възвръщането на инвестиционните разходи само от тарифите за използване на междусистемния газопровод не би било осъществимо.
Съгласно действащите правила, нито БЕХ в България, нито DEPA в Гърция ще може да запазва повече от 40% от капацитета на новата междусистемна връзка на входните пунктове съответно в България и Гърция. В резултат на това поне 60% от новия капацитет ще бъдат отворени за конкуренти, които желаят да продават газ на тези пазари.

Източник: actualno.com