Европейската комисия представи днес нови общи правила за сравняване на

Европейската комисия представи днес нови общи правила за сравняване на ...

Еврокомисията представи правила за установяване на качеството на храните.


Европейската комисия представи днес нови общи правила за сравняване на качеството на храните в ЕС.

Съвместният изследователски център на ЕК в областта на науката и знанието е разработил обща методика, която позволява на националните служби за защита на потребителите да проверяват и да сравняват състава и характеристиките на храните, продавани със сходни опаковки в ЕС, допълни ЕК.

Целта е да се изяснят правата на потребителите, включително чрез забрана на действията, водещи до разлика в качеството на хранителните стоки; да се дадат правомощия на съответните служби да подават съвместни искове от името на потребителите; да се предоставят по-силни правомощия за налагането на наказания на службите за защита на потребителите.

Общ протокол за проверка

Всички храни, продавани в ЕС, трябва да отговарят на строги правила за безопасност. Потребителите трябва да бъдат информирани за основните характеристики, определени в законодателството на ЕС за етикетирането, и следва да не бъдат подвеждани, например от опаковката. Националните служби, отговорни за безопасността на храните и защитата на потребителите, имат задължението да направят необходимото предлаганите на единния пазар храни да отговарят на съответното законодателство на ЕС.

Методиката за проверка ще помага на националните служби да определят дали храните се предлагат на пазара в съответствие с правото на ЕС.

Методиката се основава на прозрачност, сравнимост, подобен подбор, вземане на проби и проверка на стоките.

Първите резултати се очакват до края на годината.

Източник: manager.bg