Европейската комисия одобри молбата за вписването на ямболската гроздова ракия

Европейската комисия одобри молбата за вписването на ямболската гроздова ракия ...

Брюксел вписа Ямболската гроздова ракия като географско означение.Европейската комисия одобри молбата за вписването на ямболската гроздова ракия като географско означение за спиртна напитка. Напитката се произвежда в спиртоварни в Ямбол и Бургас от 1930-а година, както и че тя се получава от бяло и червено грозде.  Това ново географско означение се прибавя към още 235 означения на алкохолни напитки.

Миналата година Карнобатската гроздова ракия бе вписана като защитено географско означение, принадлежащо на България. Тя е бледожълта на цвят в резултат на узряване в дъбови бъчви или с помощта на карамел за оцветяване. Има ясно изразен вкус на зряло грозде, а също така и нюанси на ябълка и смокиня. Тя се произвежда в няколко общини в Източна България.

Географското означение включва два обекта на интелектуална собственост - наименование за произход и географско указание. Наименованието за произход посочва страната, района или друга местност от тази страна, като така се означава стока, произхождаща от съответното място и чиито качества или свойства се предопределят изключително от това място. Географското указание посочва страната, района или друго, произхождащо от даденото място и чиито качества или друга характеристика могат да се отдадат на този географския произход.

 

Източник: banker.bg